Liikennevinkki
Pyöräily

Pyöräilijä väistää pyörätien jatkeella

Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä. Autoilijan tai motoristin puolestaan on väistettävä, kun hänellä on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli.

”Tosin silloin kun pyöräilijä nousee satulasta ja taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija ja tällöin ajoradalla liikkuvat väistävät suojatiellä kävelevää jalankulkijaa”, huomauttaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna.

Vaikka pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän väistämisvelvollisuus on ollut voimassa jo vuodesta 1997, sääntötuntemuksessa on edelleen puutteita. Vuonna 2012 valmistuneessa tutkimuksessa vain noin 34 prosenttia vastaajista tiesi pyörätien ja ajoradan risteämiskohdan väistämisvelvoitteen oikein.

Pyöräilijä väistää pyörätien jatkeella.

Pyöräilijä väistää pyörätien jatkeella ajoradan molemmista suunnista tulevaa muuta liikennettä. Kuvitus Liikenneturva / Jukka Fordell.

Pyörätien jatke ei ole suojatie

Kun kävelytie ja pyörätie kulkevat rinnakkain tai ne on yhdistetty, kävelijä käyttää tietä ylittäessään suojatietä ja pyöräilijä pyörätien jatketta. Jatkeen erilaiset merkitsemistavat voivat kuitenkin aiheuttaa sen tunnistamisessa sekaannusta

”Kun pyörätie jatkuu toisella puolella tien ylityskohtaa, voi perinteiset suojatien valkoviivat lukea pyörätien jatkeeksi ja ylittää ajorata satulassa pysyen”, Tavaststjerna tiivistää.

Suojatiemerkinnät selkiytyvät vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin kaikista ylityskohdista ja niiden tiemerkinnöistä tulee käydä selkeästi ilmi, milloin kyse on jalankulkijoille tarkoitetusta suojatiestä ja milloin pyörätien jatkeesta.
Kahdessa ensimmäisessä kuvassa on kaksi vaihtoehtoista tapaa merkitä selkeästi pyörätien jatke. Myös kolmannen kuvan perinteistä suojatien seepraraidoitusta näkee vielä. Kuvitus Liikenneturva / Jukka Fordell.

Lisätietoja
Yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna, Liikenneturva, 020 7282 339

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.