Lausunto

TRAFI/2829/03.04.03.00/2013, 4.11.2013

Lausunto määräysluonnoksesta kuljettajantutkinnon ajokoe

Määräyksellä on tarkoitus korvata voimassaoleva Liikenteen turvallisuusviraston 17.1.2013 kuljettajantutkinnon ajokokeesta antama määräys. Se sisältää pieniä  muutoksia ja tarkennuksia aikaisempaan määräykseen nähden.

Liikenneturvalla ei ole huomautettavaa määräysluonnoksessa punaisella merkittyihin  muutoksiin. Tarkastelun yhteydessä esille tuli kuitenkin muita asioita, joihin Liikenneturva  ehdottaa muutoksia.

Energiatehokkuus ja ekologisuus

Määräysluonnokseen on tuotu uutena energiatehokkuuden käsite. Se on Liikenneturvan  käsityksen mukaan hyvin lähellä ekologisuuden käsitettä, johon taas viitataan määräyksen  sivulla 3. Liikenneturva esittää, että johdonmukaisuuden vuoksi käytettäisiin vain yhtä tähän  aihepiiriin viittaavaa käsitettä.

AM/120 luokan ja A1, A2 ja A –luokan ajokokeissa edellytettävät varusteet

Määräysluonnoksessa kuvataan ajokokeessa edellytettäviä varusteita. Kuvauksessa on jonkin  verran tarkentamisen varaa ajovarusteita koskevissa asioissa.

Suojakypärä ja ajolasit

AM/120-luokan ajokokeessa kaksi- tai kolmipyöräisellä mopolla kuljettajalta edellytetään  pakollisina varusteina, ajoneuvosta riippuen:

”Tieliikennekäyttöön hyväksyttyä suojakypärää asianmukaisesti kiinnitettynä ja tarvittaessa  ajolaseja”

Määräysluonnos jättää ajolasit tarveharkintaiseksi ja antaa Liikenneturvan käsityksen  mukaan  tutkinnon vastaanottajalle mahdollisuuden ottaa koe vastaan myös ilman laseja.  Käytännössä jo käsittelytehtävissä käytettävillä nopeuksilla on turvallisuuskysymys käyttää  ajolaseja aina, ellei kypärässä ole suojavisiiriä. Tämän vuoksi Liikenneturva ehdottaa  määräystekstiin seuraavaa muotoilua:

”Tieliikennekäyttöön hyväksyttyä suojakypärää asianmukaisesti kiinnitettynä ja ajolaseja, ellei kypärää ole varustettu suojavisiirillä”. 

Ajovarusteiden materiaali ja suojaus

A1-, A2 ja A-luokan ajokokeessa moottoripyöräilijältä edellytetään esimerkiksi:

”moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja polvisuojilla varustettuja tai nahkaisia ajohousuja”  ”moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja kyynärpää- ja olkapääsuojilla varustettuja tai  nahkaista ajotakkia”.

Moottoripyörävarusteissa on tärkeä erotella kolme ydinasiaa seuraavasti:

  • Suojat, joiden tarkoituksena on suojata kuljettajaa iskuja vastaan
  • Pintamateriaali, joka on tyypillisesti nahkaa tai tekstiiliä (esim. Cordura). Tämä suojaa  hankausta vastaan, esimerkiksi kaatumisessa. Moottoripyöräkäyttöön tarkoitetut nahkaiset  ajovarusteet ovat tyypillisesti melko paksua nahkaa ja tekstiilivarusteiden materiaali taas  lujakudoksista.
  • Kosteussuojamateriaali (tyypillisesti pintamateriaalin alla oleva kalvo, esimerkiksi Gore-tex  tai muu)

Nykyisestä määräystekstistä saa sen käsityksen, että mikä tahansa nahasta valmistettu  materiaali kelpaa ajokokeessa vaadittavien housujen tai takin materiaaliksi. Nahkaisen takin  tai housujen käyttäjältä ei edellytetä suojausta iskuja vastaan. Muulta kuin nahalta  valmistettavalta materiaalilta edellytetään taas iskusuojausta. Liikenneturvan käsityksen  mukaan myös nahkavalmisteisten ajovarusteiden tulisi olla moottoripyöräkäyttöön  tarkoitettuja ja iskusuojauksella varustettuja. Määräysteksti olisi johdonmukaisempaa  muotoilla seuraavasti:

”moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja polvisuojilla varustettuja nahka- tai  tekstiiliajohousuja” ja ”moottoripyöräkäyttöön tarkoitettu kyynärpää- ja olkapääsuojilla  varustettua nahka- tai tekstiiliajotakkia”. ”moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja nahka- tai  tekstiiliajokäsineitä”

Liite 2. Ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus luokissa AM/120, AM/121, A1, A2, A ja B

Liitteen tekstissä kuvataan asioita, joita tekemällä hakijan on osoitettava, että hän pystyy  valmistautumaan turvalliseen ajoon. Liitteessä mainitaan tarkastuskohteena myös  ”heijastimien toiminta”. Liikenneturvan käsityksen mukaan heijastimen toiminnan pystyy  tarkastamaan vain tätä tarkoitusta varten tehdyllä mittalaitteella tai pimeään aikaan  silmämääräisesti valon avulla. Tämän tarkastuskohdan muotoilu voisikin olla ”Heijastimien  sijainti ja kunto” tai ”Heijastimien sijainti ja puhtaus”. Näin edellytettävä asia olisi sellainen,  jonka tekemiseen hakijalla olisi käytännössä mahdollisuus. Myös kohta ”ketjujen kunto” on  käytännössä vaikea tarkastettava. Tämä saattaa kuitenkin onnistua vielä koetilanteessa  silmämääräisesti jollain tavalla.

B-luokka

Pistokoelistassa oleva ”Jarrujen kunto” on myös käytännössä liian vaikea tarkastuskohde. Se  edellyttäisi jarrujen teknistä tuntemusta ja mahdollisesti ajoneuvon purkamista. Tämä olisi  johdonmukaisempaa muotoilla ”Jarrujen toiminta”.

Liite 4. Käsittelytehtävät, AM121- ja B-luokka

Käsittelytehtävien peruskuvaus on Liikenneturvan mielestä hyvä. Toinen tehtävistä tehdään peruutusvaihdetta käyttäen. Käytännössä peruutusvaihteen käytön ja määräysluonnoksessa  kuvatun käsittelytehtävälistan avulla voi kuitenkin saada aikaan erittäin vaikeita yhdistelmiä.  Tällainen olisi esimerkiksi pysäköinti vinossa kulmassa ajorataa vasten peruuttamalla  mäessä.  Käytännössä jää tutkinnon vastaanottajan ammattitaidon ja –etiikan varaan, millaisia  käsittelytehtäviä hän kokeessa edellyttää. Liikenneturvan mielestä käsittelytehtäviä olisi  kuitenkin hyvä vielä tarkastella ja pohtia sitä, olisiko niitä selkiytettävä ja karsittava pois  liian vaikeiden yhdistelmien mahdollisuus.

Liite 5, kohta 1.6.2. Pujottelu

Määräystekstin kohta ”Tehtävän aikana saa tarvittaessa korjata taaksepäin” jäi epäselväksi.  Ilmeisesti tekstillä tarkoitetaan, että pujottelun saa tilapäisesti keskeyttää ja ajoneuvoa voi  esimerkiksi työntää tai peruuttaa taaksepäin ja sen jälkeen jatkaa pujottelua. Liikenneturvan  mielestä tekstiä kannattaisi tarkentaa tämän kohdan osalta. Sama koskee kohtaa 1.6.3.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen
Toimitusjohtaja 

Antero Lammi
Koulutuspäällikkö