Skip to content

Tutkimukset

Liikenneturva tuottaa tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta, kehityksestä ja taustatekijöistä. Tilastotietojen, kyselyjen ja seurantojen pohjalta tehdään tutkimuksia ja suunnataan liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Tietopalvelu tarjoaa asiantuntijoille tietoa tieliikenteen eri osa-alueilta.

Liikenteen tutkimukset ja tilastot

Liikenneturva seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja auttaa asiantuntijoita tieliikenteen turvallisuuteen liittyvissä tiedontarpeissa.

Tienkäyttäjien käyttäytymistä seurataan vuosittain liikenteen seurannoissa. Liikenneturvan selvitykset puolestaan tarjoavat tutkittua tietoa liikenteen eri aihepiireistä. Säännöllisillä kyselytutkimuksilla kerätään tietoa esimerkiksi siitä, miten ja millaiseksi liikenne koetaan ja miten eri ilmiöihin suhtaudutaan.

Seurantatietojen avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä sekä arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia. Tarkkailun kohteina ovat muun muassa turvavyön käyttö, punaista päin käveleminen sekä pyöräilykypärän käyttö. 

1 result
Order by:
Research types
Themes
Target groups
Selected filters:
kuvituskuva
Current statistics
According to preliminary data, in 2020 there were 3,591 road traffic accidents involving personal injury. These include 223 fatalities and…