Utbildningsprogrammen som baseras på principerna om förutseende körning har också det gemensamma temat ”Lämna spelrum”. ”Lämna spelrum” är ett tankesätt där vi i första hand inte undervisar i hur man klarar sig i farliga situationer, utan hur man undviker dessa.

Utbildningsprogram och läromaterial i förutseende körning finns för mopedister, motorcyklister, snöskoterförare, personbilsförare, förare av tung materiel samt seniorförare.

Genom fortbildningen försöker vi nå cirka 250 000 förare per år. Trafikskyddet utbildar inte själv förarna, utan uppgör utbildningsprogrammen, tillverkar läromaterial och audiovisuellt material samt utbildar instruktörerna. Instruktörer som utbildats av Trafikskyddet genomför kurserna på olika håll i landet. Kurserna erbjuds av bilorganisationer, bilskolor och övriga utbildningsföretag samt klubbar och föreningar.

Trafikskyddets instruktörskurser i förutseende körning

Instruktörskurserna i förutseende körning som är avsedda för blivande instruktörer tar fem dagar och ordnas efter behov varje år. De som har gått instruktörskursen erbjuds även fortbildning.

Kursen ger instruktörerna färdigheter att självständigt anordna fortbildningar i förutseende körning enligt Trafikskyddets utbildningsmodell. De som gått instruktörskursen får ett intyg om detta samt tillgång till Trafikskyddets utbildningsmaterial.

Kurser i förutseende körning som anordnas av Trafikskyddet är

 •  
  • EAK för personbilsförare
  • EAK-instruktörskurs

  • MPEAK för motorcyklister
  • MPEAK-instruktörskurs

  • REAK för förare av tunga fordon
  • REAK-instruktörskurs

Kurserna annonseras i kurskalendern på Trafikskyddets webbplats samt i tidskrifter i trafikbranschen.

Övriga kurser och självstudier

Utöver kurser i förutseende körning anordnar Trafikskyddet utbildningar för bl.a. mopedister, motorcyklister, snöskoterförare och äldre personer. Vi erbjuder även mångsidigt självstudiematerial.

Övriga kurser som Trafikskyddet erbjuder är bland annat

 • Konditionskurs för seniorförare
 • Utbildning för snöskoterförare
 • Utbildning för mopedister
 • Fortbildning för motorcyklister