Syftet med kursen i förutseende körning är att ge föraren färdigheter att

  • undvika att råka ut för farliga situationer: förmågan att förutse förbättras genom att utveckla förarnas förmåga att identifiera riskfaktorer och ta hänsyn till dessa i handlingarna
  • handla även i kritiska situationer på förutseendemöjligheternas yttersta gräns
  • handla så att både personskador och materiella skador blir så små som möjligt vid en olycka.

Utbildningsmodellen är lösningsorienterad: undervisningsinnehållet erbjuds inte som färdiga fakta som ska absorberas, utan kursdeltagarna söker lösningar på olika problem tillsammans med instruktören.

REAK-kurserna anordnas av instruktörer som har utbildats av Trafikskyddet.