För att uppnå den bästa möjliga nyttan borde motorcyklisten ha tillräckliga grundläggande kunskaper i att hantera motorcykeln och erfarenhet av körning i trafiken i olika väg- och trafikförhållanden.

MPEAK är planerad att ta en dag. Kursen kan genomföras antingen som en enhetlig endagskurs eller som en mer omfattande tvådagarskurs, eller i delar på några timmar över flera dagar.

Kursen innehåller

  • förhandsuppgifter
  • bedömning av utgångsnivå
  • självvärderingsuppgifter
  • klassrumsundervisning
  • körövningar på övningsområde
  • körövningar i trafiken samt
  • repetitionsuppgifter.

MPEAK lämpar sig som kurs när motorcykelsäsongen börjar varje vår. På kursen repeterar vi de väsentligaste frågorna i motorcykelåkning efter den långa vintersäsongen: vi talar bland annat om de risker som väsentligt förknippas med motorcykelåkning, ger tips för hur man ska klara sig och repeterar grundläggande kunskaper i hanteringen av motorcykeln. Kursen kan anpassas så att den lämpar sig för särdragen och tidsmöjligheterna hos varje grupp.

Vid utbildningen eftersträvas att deltagarna lär sig att se sig själva, sin körning och sitt beteende ur en motorcykelförares perspektiv. Förmågan för självvärdering är en förutsättning för att körkunskapen ska utvecklas och att den kan utvecklas även efter kursen.

MPEAK-kurserna anordnas av instruktörer som har utbildats av Trafikskyddet.