På kursen eftersträvas att deltagarna lär sig att granska sig själva, sin körning och sitt beteende på ett kritiskt sätt. Förmågan för självvärdering är en förutsättning för att körkunskapen ska utvecklas och att det är möjligt att lära sig även efter att man deltagit i kursen.

På kursen lär vi oss att identifiera risker i trafiken, undvika att råka ut för farliga situationer, handla i farliga situationer samt minimera följderna av olyckor.

EAK-kurserna anordnas av instruktörer som har utbildats av Trafikskyddet.