Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder Trafikledsverket, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.  Centralorganisationens möte väljer sju styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för dessa.

Trafikskyddets styrelseordförande och övriga medlemmar förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är hälften av styrelsemedlemmarna i tur att avgå.   

Trafikskyddets styrelse 2019

Förordnade av statsrådet

Ordförande

Kalle Jokinen, riksdagsledamot (2018-2019)

Medlemmar och suppleanter

Trafikledsverket:

Heikki Hernesmaa, säkerhetsdirektör (2018-2019)
Mirja Noukka, generaldirektör (suppleant) (2018-2019) 

Undervisnings- och kulturministeriet:

Jukka Lehtinen, undervisningsråd (2019-2020)
Heli Nederström, undervisningsråd (suppleant) (2019-2020)

Inrikesministeriet:

Jari Pajunen, polisinspektör (2018-2019)
Seppo Sivula, polisinspektör (suppleant) (2018-2019)

Social- och hälsovårdsministeriet:

Hannu Ijäs, direktör (2019-2020)
Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman (suppleant) (2019-2020)

VALDA AV CENTRALORGANISATIONENS MÖTE

Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör, Trafikförsäkringscentralen (2018-2019)
Kalle Parkkari, säkerhetschef, Trafikförsäkringscentralen (suppleant) (2018-2019)

Johanna Vilkuna, trafiksakkunning, Finlands Kommunförbund (2018-2019)
Hanna Kemppainen, sakkunning i samhällsteknik, Finlands Kommunförbund (suppleant) (2018-2019)

Sakari Kaikkonen, ordförande, Ammattipätevyyskouluttajat ry (2018-2019)
Timo Kima, föreningschef, Rahtarit ry (suppleant) (2018-2019)

Jarmo Jokilampi, ordförande, Suomen Autokoululiitto ry (2018-2019)
Iiro lehtonen, vd, Finlands Transport och Logistik SKAL rf (suppleant) (2018-2019)

Jukka Malinen, ordförande, Autokatsastusmiesten Yhdistys ry (2019-2020)
Harri Pasanen, sekreterare, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry (suppleant) (2019-2020)

Jyrki Varjonen, specialistläkare inom psykiatri, Finlands Läkarförbund (2019-2020)
Alpo Vuorio, specialistläkare inom företagshälsovård, Finlands Läkarförbund (suppleant) (2019-2020)

Pekka Rissa, verkställande direktör, Autoalan Keskusliitto ry (2019-2020)
Pasi Perhoniemi, verksamhetslädare, Finlands Automobiltekniska Förbund (suppleant) (2019-2020)

Ledningsgrupp

Ordförande

Verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen

Medlemmar

Anteroinen, Pasi, organisationschef
Hara, Kaisa, kommunikationschef
Karvonen, Eini, kontaktchef (representative för personnel)
Kinisjärvi, Rainer, distriktschef
Lintamo, Heli, kontaktchef (representative för personnel, suppleant)
Reinikainen, Visa, förvaltningschef
Tuomikoski, Satu, utbildningschef
Valtonen, Juha, forskningschef

Ledningsgrupps sekreterare Sini Aarnio-Kurki.
 

Temakretsar: