Statsrådet förordnar ordföranden och fyra medlemmar, vilka företräder Trafikledsverket, undervisnings- och kulturministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.  Centralorganisationens möte väljer sju styrelsemedlemmar och personliga suppleanter för dessa.

Trafikskyddets styrelseordförande och övriga medlemmar förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder. Varje kalenderår är hälften av styrelsemedlemmarna i tur att avgå.   

Trafikskyddets styrelse 2021

Förordnade av statsrådet

Ordförande

Suna Kymäläinen, riksdagsledamot (2020-2021)

Medlemmar och suppleanter

Trafikledsverket:

Risto Murto (2020-2021)
Anna Saarlo (suppleant) (2020-2021) 

Undervisnings- och kulturministeriet:

Jukka Lehtinen (2021-2022)
Heli Nederström (suppleant) (2019-2020)

Inrikesministeriet:

Jari Pajunen (2020-2021)
Seppo Sivula (suppleant) (2020-2021)

Social- och hälsovårdsministeriet:

Milla Mustamäki (2021-2022)
Pirjo Lillsunde (suppleant) (2021-2022)

VALDA AV CENTRALORGANISATIONENS MÖTE

Juha-Pekka Halmeenmäki, Trafikförsäkringscentralen (2020-2021)
Kalle Parkkari, Trafikförsäkringscentralen (suppleant) (2020-2021)

Johanna Vilkuna, Finlands Kommunförbund (2020-2021)
Hanna Kemppainen, Finlands Kommunförbund (suppleant) (2020-2021)

Iiro lehtonen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf (2020-2021)
Pasi Hovi, Linja-autoliitto ry (suppleant) (2018-2019)

Jiri Kattelus, SF-Caravan ry (2021-2022)
Jukka Malinen, Autokatsastusmiesten Yhdistys ry (suppleant) (2021-2022)

Jyrki Varjonen, Finlands Läkarförbund (2021-2022)
Alpo Vuorio, Finlands Läkarförbund (suppleant) (2021-2022)

Pasi Perhoniemi, Finlands Automobiltekniska Förbund (2021-2022)
Pasi Nieminen, Automobilförbundet rf (suppleant) (2021-2022)

Elina Nieminen, Invalidförbundet rf (2020-2021)
Timo Kima, Rahtarit ry (suppleant) (2020-2021)

Ledningsgrupp

Ordförande

Verkställande direktör Pasi Anteroinen

Medlemmar

Hara, Kaisa, kommunikationschef
Karvonen, Eini, kontaktchef (representative för personnel)
Kinisjärvi, Rainer, distriktschef
Lintamo, Heli, kontaktchef (representative för personnel, suppleant)
Reinikainen, Visa, förvaltningschef
Tuomikoski, Satu, utbildningschef
Valtonen, Juha, forskningschef

Ledningsgrupps sekreterare Sini Aarnio-Kurki.
 

Temakretsar: