Belöningskommittén som tillsatts av Trafikskyddets styrelse gör ett förslag till Trafikskyddets styrelse om de personer som ska belönas. Styrelsen skickar förslagen till ministeriet för trafikministerns avgörande.

Framställningen om mottagarna av förtjänstmedaljen ska göras senast i slutet av februari varje år. Alla framställningar som inkommit tills dess behandlas. Efter ministerns beslut makuleras alla ansökningar för dem som inte har beviljats medaljen. Medaljen kan föreslås för samma person flera gånger. Förtjänstmedaljerna utdelas alltid på våren.

Vid framställningen ber vi er observera att medaljen inte beviljas under det år som personen fyller jämnt eller personer som redan gått i pension, ifall de inte fortfarande är aktiva inom branschen. Trafikskyddets styrelse eller belöningskommitté är inte skyldiga att motivera sina ställningstaganden.

Trafikskyddets verkställande direktör eller dennes assistent svarar på frågor gällande förtjänstmedaljen.

Temakretsar: