Lämplighet

Grundläggande utbildning, årskurser 1–9

Beskrivning

En uppgift som uppmuntrar till trygga promenader och cykling, vars mål är att på ett roligt sätt påminna om hur man tryggt korsar vägen, om interaktionsfärdigheter i trafiken samt uppmuntra eleverna till att granska sin egen näromgivning ur perspektivet för hur man rör sig tryggt.

I uppgiften fotograferar man olika zebror (= skyddsvägar) i deras naturliga livsmiljö. Målet är att bemöta zebran på dess egna villkor och tämja den. Eleverna instrueras att fästa uppmärksamhet vid närmiljöns trafiksäkerhet via olika frågor som gäller ”zebraskydd”, till exempel varför zebror behövs, hurudana zebror det finns och vad zebran behöver för att överleva. Eleverna kan också utmanas att fotografera så många olika zebror som möjligt med en digital enhet.

Gör så här

Introducera eleverna till ämnet genom att berätta att nu ska vi börja skydda zebror och skicka ut zebraambassadörer i närheten av skolan, eftersom det har visat sig att zebror inte alltid beaktas tillräckligt eller behandlas väl. Man behöver inte genast berätta för eleverna att det är fråga om skyddsvägar, utan eleverna kan själva inse temat allteftersom uppgiften fortskrider.

Tips! Elevkårens styrelse kan tas med i planeringen om hur zebraskyddsprogrammet kunde förverkligas i er egen skola.

Arbete i smågrupper: Diskussion om zebror och deras livsmiljö

När alla har insett vad zebraskyddet handlar om, ge eleverna i smågrupperna i uppgift att fundera på zebror i omgivningen och mera allmänt på vilka olika typer av zebror som finns. Smågrupperna kan sammanställa sina egna beskrivningar av zebror och deras livsmiljöer i en power point-presentation eller på en stor kartong. Du kan använda följande hjälpfrågor i diskussionen:

 • Fundera, var finns skolans närmaste zebra? Och var finns hemmets närmaste zebra?
 • Finns det någon zebra i närheten som är hotad? Eller en plats där det borde finnas en zebra?
 • Hurudana olika zebror finns det? Kunde man klassificera dem på något sätt? Har de olika zebrorna olika skötselråd eller olika livsmiljöer? Ska man närma sig olika zebror på olika sätt? Klassificera zebrorna. Dokumentera zebrorna. Fundera vad zebrorna har för specialdiet och hur de ska behandlas.
 • Fundera på zebrornas skötselråd. Vad ska man göra om man märker att en zebra mår dåligt? Hur ser en zebra som mår dåligt ut?  Vad är en lokal ”zebraskyddsförening” som man kan kontakta?
 • Har zebran naturliga fiender? Hurudana rovdjur finns i zebrans liv?
 • Vad tycker zebran om? Vad kan uppröra zebran?
 • Marknadsförs zebrorna tillräckligt och på rätt sätt?

I fortsättningen

 • Iaktta tillsammans zebror i skolans omgivning i sin egen naturliga omgivning eller ge eleverna i läxa att dokumentera olika zebror i sin egen omgivning t.ex. genom att filma dem med mobiltelefon.
 • Sammanställ en ”Fram med zebrorna”-djurutställning av zebrorna som ni har dokumenterat. Bredvid bilderna kan eleverna skriva en kort beskrivning om varför de har valt just denna zebra att delta i utställningen. I beskrivningen kan man ha nytta av följande frågor:
  • Varför väckte just denna zebra ert intresse?
  • Mår denna zebra bra eller kräver den speciell vård?
  • Hur ofta och på vilket sätt träffar ni zebran?
  • Vad gör ni när ni närmar er en zebra? Och när ni möter den?
  • Hur kunde zebran skämmas bort?

Avslutande uppgift och diskussion

Slutligen diskuterar man tillsammans om vad man lärde sig om trygg promenad och cykling genom att observera zebror. Fundera tillsammans vad man ska göra i närheten av skyddsvägen och vad man ska observera när man korsar vägen.

Gå tillsammans igenom åtminstone följande saker:

 • En skyddsväg är det ställe där man i första hand ska korsa vägen.
 • Om det inte finns en skyddsväg ska man välja en sådan plats att korsa vägen där barnet har bra sikt åt båda hållen och där bilisterna ser barnet.
 • Ge barnet rådet att innan det korsar vägen ska det stanna upp, se åt båda hållen och lyssna.
 • Om en bilist stannar för att låta barnet korsa vägen, lär barnet att alltid innan det korsar vägen kontrollera att bilens förare har sett barnet och tagit ögonkontakt.