Gå till innehållet

Resultat för: svåra körförhållanden

77 sökresultat
Svåra körförhållanden till följd av snöyra, häftiga regn, dimma eller halka är krävande för föraren. Förutseende är det bästa sättet att svara mot dessa utmaningar. En förutseende förare lämnar spelrum...
Läs mer
...och vägmärken I trafiken Svåra körförhållanden Svåra körförhållanden till följd av snöyra, häftiga regn, dimma eller halka är krävande för föraren. Förutseende är det bästa sättet… Svåra körförhållanden Föregående Nästa...
Läs mer
...om att det utöver enkla ämnen som säkerhetsutrustning vore bra att gå igenom svårare ämnen, såsom passagerarfärdigheter och att bevara tålamod i trafiken. Färre av de föräldrar som svarade på...
Läs mer
Nästan alla finländare som svarat på Trafikskyddets enkät upplever att en påminnelse om reflexer behövs på hösten. Endast ett fåtal upplever att man talar för mycket om användningen av reflex....
Läs mer
Trafikskyddet – Tillsammans för trygg trafik. Sök på sidan Sök Svåra körförhållanden Tips för föräldrar Bildäck Halkolyckor Aktuellt Se allt Aktuellt 17.01.2023 Nyheter och meddelanden Håll dig på benen −...
Läs mer
...I mörker, skymning, regnväder och när sikten annars är dålig är belysningen en viktig säkerhetsfaktor för cyklisten. Av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste 84 procent att en cyklist...
Läs mer
Finländarna har oklarheter om huruvida man ska väja för fotgängare och cyklister när man kör in i och ut ur rondeller. I Trafikskyddets enkät ansåg nästan en femtedel av svararna...
Läs mer
...befinner sig på ett övergångsställe eller förbereder sig för att gå ut på det. Nio av tio finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* visste att bilisten ska ge väg för...
Läs mer
Gods och passagerare ska placeras i en personbil så att de inte stör förarens observation eller körning. Packa bagaget i bagageutrymmet och lämna kabinen åt passagerarna. Tung last kan försvåra...
Läs mer
...köra om än att följa reglerna. Sju av tio bland de som svarade på Trafikskyddets anser upplever att de allmänt taget känner till de regler som gäller för omkörning, antingen...
Läs mer
Endast hälften av dem som svarade på Trafikskyddets enkät visste helt säkert hur den egna bilens strålkastarinställningar fungerar och om de kan använda dem rätt under den mörka tiden på...
Läs mer
...antal cyklister även på landsvägarna. Ett säkert sätt att köra om cyklister att passera dem på den intilliggande filen Största delen av bilisterna som svarade på Trafikskyddets enkät* under våren...
Läs mer