Trafikskyddets register för distribution av pressmeddelanden och adressregister över intressegrupper

1. Registerhållare

Trafikskyddet
Cittervägen 7, PB 29
00421 Helsingfors
Tel. 020 7282 300

2. Kontaktpersoner gällande ärenden som rör registret

Trafikskyddets informationsassistenter
Marjaana Järvi, tel. 020 7282 332
Tarja Hämäläinen, tel. 020 7282  321

3. Namn på registret

Trafikskyddets register för distribution av pressmeddelanden och adressregister över intressegrupper.

4. Syftet med behandling av personuppgifter

Adressregistret behövs för att distribuera Trafikskyddets pressmeddelanden och för att skicka ut inbjudan till olika evenemang.

5. Registrets informationsinnehåll

Informationsinnehållet kan  bestå av namn, uppgift/titel, bakgrundsorganisation, telefonnummer, e-postadress, adress.

6. Huvudsakliga informationskällor

I huvudsak uppgifter som har samlats in från webbsidorna.

7. och 8. Sedvanliga överföringar av information utanför EU eller utanför det europeiska handelsområdet

Ingen informationsöverföring eller överlåtelse.

9. Principer för att skydda registret

Den information som har samlats i registret överlåts inte till utomstående. Registren är sparade i datasystemet och de är skyddade och placerade så att inga obehöriga har tillträde till uppgifterna i registret.