Digitaltjänstens tillgänglighet

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Ej tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

 • Att observera: Brister i bildernas ALT-texter
  Otillgängligt innehåll och dess brister
  Alla bilder har inte ALT-texter. ALT-texter som saknas läggs till kontinuerligt och alla texter kommer att finnas på plats senast hösten 2021 när webbsidorna förnyas helt.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  o    1.1.1 Icke-textuellt innehåll
 • Att observera: Kontrast
  Otillgängligt innehåll och dess brister
  Färgerna på Trafikskyddets webbplats är inte ändamålsenliga. Detta kommer att korrigeras 2021 när webbsidorna förnyas i sin helhet.
  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  o    1.4.1 Användning av färger

Noterade du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Berätta för oss om den brist du upptäckt med webblanketten eller per e-post på adressen liikenneturva [at] liikenneturva.fi, och vi gör vårt bästa för att korrigera bristen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss, det vill säga sidadministratören. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte alls får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster. Avidly gjorde en tillgänglighetsanalys av Trafikskyddets webbplats. Med hjälp av denna analys förbättrades webbplatsens tillgänglighet under våren 2020. Webbplatsen förnyas under 2021, då även de återstående tillgänglighetsproblemen löses.

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Trafikskyddet svarar på frågor som gäller medborgarnas trafiksäkerhet också per telefon: 020 7282 300 (växel).