Trafikform

Tid

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Säkerheten inom motorcykelkörning har inte utvecklats på ett önskvärt sätt

Över hälften av motoristerna anser en regelbunden vidareutbildning vara viktig

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Kompisen förväntas hindra fyllekörning

Visa vad du tänker göra genom att blinka

Lämna företräde för utryckningsfordon – utan att äventyra säkerheten för andra

Kom ihåg att blinka

Säkerhet också på semesterresan