Trafikform

Tid

En tredjedel av alla förare reagerar på telefonens pipande medan de kör

Trafiken inför julen livligast på fredag och lördag

Var vägen hal? – Medborgarnas egna observationer till hjälp för utarbetandet av varningar

Barnens säkerhet ska beaktas även på korta resor

Barn under 135 cm behöver en bilbarnstol när de reser

Tre av fyra skulle också anmäla en bekant för rattfylleri

Vinterhastigheterna tas i bruk senast på fredag 27.10.

Begränsade personbilar får inte försvaga de ungas trafiksäkerhet

Var tredje förare har väjt för älg

Trygga skolresor som inslag i undervisningen

En tredjedel av förarna kör förbi stoppskylten utan att stanna

Fyra av fem fördömer rattsurfing

De flesta som omkommer i cykelolyckor är äldre män

I trafiken är man rädd för rattfyllerister och irriteras av omkörare

Var fjärde har cyklat berusad

Nästan var tredje upplever att de kört för trötta

Midsommartrafiken: Var beredd på trafikstockningar på torsdag och söndag

Nästan alla ogillar rattfyllerister – ändå har nästan hälften kört småberusade

Positiva förhållningssätt till säkerhetstekniken – robotbilarna väcker oro

Bra före och cykelvägsnätverk uppmuntrar finländarna till att cykla