Trafikform

Tid

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Ger du positiv respons i trafiken? Det borde du.

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

Visa vad du tänker göra genom att blinka