Trafikform

Tid

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist

Finländarna har gjort en liten överhastighet till en vana

Bara en passagerare per bilbälte