Trafikform

Tid

Över hälften av cyklisterna använder belysning

Skydda zebror och virtuella lektioner – trafiksäkerhetsveckan utmanar skolor att tänka på trygga promenader och cykling

Försummelse av reglerna har orsakat många farliga situationer – en del trafikanter har också upptäckt sina egna misstag

En säker skolväg genom att öva

Finländarna är ett mobilfrälst folk också i trafiken

Bli bekant med ett elfordon innan du ger dig ut i trafiken

Lärarna ser trafikfostran som viktig, men vill ha stöd för förverkligandet

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Skolornas trafiksäkerhetsvecka satsar på att barn promenerar och cyklar tryggt och säkert

Bilister berättar: jag skulle kunna vara mer hänsynsfull vid övergångsställen

Var fjärde har cyklat berusad

Bra före och cykelvägsnätverk uppmuntrar finländarna till att cykla

Irritation i trafiken är allmänt – färre låter det synas

Nu kan barnen lära sig cykla i virtuell verklighet

Trafiksäkerheten har förbättrats 2016

En dans på hal is? – var beredd på halt väglag

Vasa stad och Vasa centralsjukhus kartlägger tillsammans personalens säkerhet under vägen till och från jobbet

Hälften av cyklisterna cyklar utan lykta

Var annan använder reflex