Trafikform

Tid

Mörkret gör det utmanande på vägen – påminnelse om reflexer önskas

Säkerhetsbälte behövs även i tätortshastigheter

Coronavåren inspirerade till digital inlärning av säker cykling

Att backa in i parkeringsrutan minskar antalet farliga situationer

Trafiksäkerhetsveckan: Se och syns

Majoriteten av finländarna håller med om att det är fördelaktigt att använda hjälm

Ryttare – se till att du kan trafikreglerna och kan urskiljas i trafiken

Sex av tio cyklister har förberett sig med belysning

En trygg skolväg för barnen förutsätter bättre beteende av de vuxna vid övergångsställena

Omkörningsbehovet tar många till riskgränserna

Hastighetsbegränsningen är inte rekommenderad hastighet

Fortfarande oklarheter i rondellkörning

Likgiltighet gentemot trafikljus och stoppskyltar fördöms

Bristande regelkännedom för gårds- och gågator – observera även den nya cykelgatan

En femtedel av finländarna tror att styrstångsfylleri är lagligt

Var sjunde har varit rädd för att somna i ratten under det senaste året

Midsommaren i vägtrafiken: Res utvilad och utan onödig brådska

Känn trafikreglerna

Skolvägarna blir livligare och det kräver vaksamhet av föräldrarna

Säkerhetsavstånd är det magiska ordet vid omkörning av en cyklist