Veckans aktivitetstips – Används året runt

Foto: Trafikskyddet/Nina Mönkkönen

Om man skickar sms eller använder Snapchat med telefonen, pratar i den eller söker en pokémon, stör detta uppmärksamheten och fokuseringen på den omgivande trafiken.

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips i anknytning till ouppmärksamhetstemat för att användas på lektioner.

Tipsen för ouppmärksamhetstemat fokuserar på följande frågor:

  • Att rikta uppmärksamheten på det väsentliga i trafiken.
  • Koncentration och uppmärksamhet i trafiken.
  • Utmaningarna med att röra sig i en grupp och hur det påverkar uppmärksamheten i trafiken.
  • Utmaningarna med att använda mobiltelefon i trafiken (att skicka sms, lyssna på musik, spela).

Under trafiksäkerhetsveckan strävar man efter att konkretisera betydelsen av uppmärksamhet och koncentrationsförmåga i trafiken. I tipsen fokuserar man på gemenskap, att göra saker tillsammans och i grupp. Målet är även att engagera till exempel föräldrarna i temat.

Ett startskott för trafikfostransarbetet under hela skolåret

Trafiksäkerhetsveckans aktivitetstips har klassificerats enligt skolstadium. Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen lektion. På det viset hittar du enkelt just de tips som passar dina elever. Lägg märke till att till exempel material avsedda för högstadiet bra kan användas på andra stadiet.

Kom ihåg att du kan utnyttja aktivitetstipsen under hela skolåret, alltså även utanför trafiksäkerhetsveckan.

Du hittar aktivitetstipsen på adressen www.liikenneturvallisuusviikko.fi (på svenska)

PS. Trafiksäkerhetsveckan firas under vecka 37, den 12–18 september 2016.

Dela