3/2017

Ikääntyminen tuo meidän jokaisen arkeen asioita, jotka on huomioitava päivittäisessä liikenteessä. Liikuntaa ja liikkumista voivat rajoittaa esimerkiksi sairaudet ja lääkkeet. Siksi kaikki virikkeitä tarjoava toiminta kuten yhdistykset, kavereiden tapaaminen ja erilaiset harrastukset ylläpitävät toimintakykyä myös liikenteessä.
Suunnittelimme taannoin porukalla ensi vuoden toimintaamme. Usein työstämme asioita keskustelemalla ja pohtimalla niitä ikäryhmittäin. Viimeisenä ikäryhmänä olivat iäkkäät, jotka määrittelemme 65-vuotiaiksi ja sitä vanhemmiksi. Mutta onko 65-vuotias jo iäkäs? Pitäisikö mieluummin puhua yli 70-vuotiaista – vai vieläkin vanhemmista?