Tutkittua

Sopiva vireystila on tärkeää liikenteessä niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Kuljettajan kuormittumiseen vaikuttaa myös ajoympäristö.
Uudistuneen ajokorttilainsäädännön yhteydessä lääkäreille on sälytetty vastuuta tunnistaa kuljettajan terveydentilan vaikutus ajamiseen. Aina arviointi ei ole yksinkertaista lääkärillekään.
Lapsi oppii liikennetaitoja vähitellen kokemuksen kautta. Jokainen arkinen kokemus muodostaa osan lapsen liikkujan mallia, olipa se tarkoin mietitty oppitunti tai perheen peruskauppareissu. Liikenneturva selvitti, mitä kodeissa tuumitaan liikenneasioista.
Liikenneturva selvitti joulukuussa 2016 suomalaisten kuljettajien mielipiteitä ja kokemuksia nykyautojen turvatekniikasta. Samalla kysyttiin näkemyksiä siitä, millaisia liikenneturvallisuushyötyjä ja -haasteita tulevaisuuden itseohjautuvat- ja robottiautot tuovat mukanaan.
Talvirenkaiden käyttöä koskevien määräysten odotetaan muuttuvan viimeistään tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Mutta miten talvikelit vaikuttavat tilastoitujen liikenneonnettomuuksien määrään?
Suomessa halutaan lisätä sekä jalankulkua että pyöräilyä ja parantaa näiden asemaa liikennejärjestelmässä. Tavoite näkyy myös meneillään olevassa tieliikennelain kokonaisuudistuksessa. Varsinkin pyöräilyyn liittyvien sääntöjen ja järjestelyjen on koettu olevan Suomessa vaikeita ja monimutkaisia. Olisiko oppia löydettävissä naapurimaistamme, joko liikenneturvallisuuden kärkimaasta Ruotsista tai pyöräilyn toivemaasta Tanskasta?
Kun ajat, aja -kampanja kannustaa suomalaisia kuljettajia jättämään kännykän sivuun ajon ajaksi. Ruotsissa taas kehotetaan lopettamaan rattisurffaus. Tarkkaamattomuus on nyt ajankohtainen liikenneturvallisuuskampanjoinnin aihe, mutta onko viesti mennyt perille?
Suomalaista suojatiekulttuuria moititaan huonoksi. Yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että autoilijat eivät anna suojatielle pyrkivälle jalankulkijalle ”esteetöntä kulkua”, kuten laki edellyttää. Suojatiekulttuuria käytetään myös selityksenä, kun tarkastellaan jalankulkijoiden onnettomuuksien määrää ja kehitystä. Mikä meikäläisessä suojatiekulttuurissa lopulta mättää, ja miten sitä voisi muuttaa?
Suomalaiset suhtautuvat liikennekasvatukseen myönteisesti. Koululaisten vanhemmat toivovat kouluihin jopa 12 tuntia liikennekasvatusta vuodessa. Luokkahuoneiden arjessa tuntimäärä jää kuitenkin kolmasosaan tästä. Tukea tuloksellisten tuntien kasvattamiseen saa valmiista menetelmistä.