Den nya vägtrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Eftersom man var tvungen att flytta vårens lärarutbildningar om ämnet till hösten på grund av coronaviruset erbjuder vi nu en webbinarieinspelning. På webbinariet går man igenom den nya lagen med tanke på trafikfostran i skolorna, det vill säga ur fotgängares och cyklisters synvinkel.

Vad förändras och hur påverkar det hur man rör sig i trafiken? Trafikskyddets experter svarar på dessa frågor, men på webbinariet repeterar man dessutom de regler som förblir oförändrade. Ett tätt paket med trafikregler för fotgängare och cyklister passar för alla.

Titta på webbinariet och uppdatera din regelkunskap!

Temakretsar: