Lämplighet

 • Grundläggande utbildning, årskurserna 7–9
 • Andra stadiet

Mål

Uppgiftens mål är att uppmuntra eleverna att fundera på vilka olika sätt och vis man kan påverka trygga val i trafiken. Uppgiften styr också att fundera på hurudana meddelanden som bäst inverkar på det egna beteendet.

Längd

Cirka 45 minuter

Du behöver

 • Möjlighet att visa videor på Trafikskyddets YouTube-kanal
 • Papper och tusch för poängsättningen

Genomförande av uppgift

Välj tillsammans med eleverna till videojuryn olika videor som har gjorts för att stödja trafiksäkerheten från Trafikskyddets Youtube-kanal. På Trafikskyddets Youtube-kanal finns olika spellistor med videor kring olika teman. Alla videor på Trafikskyddets kanal kan fritt användas i undervisningen.

Ta med i videojuryn videor som planerats för olika ändamål och olika målgrupper för att diskussionen ska bli så mångsidig som möjligt. Välj 5–7 videor för bedömning i videojuryn som pågår under en en timmes lektion.

Videorna som valts till videojuryn kan till exempel bestå av följande olika videor:

 • Animerade tips
 • Videor som gjorts i samarbete med en Youtube-influencer som är bekant för ungdomar
 • Kampanjvideor (såsom #modig samt Se människan i trafiken)
 • Tv-reklam

Varje elev gör egen poängsättning genom att skriva siffrorna 1–5 på olika papper. Siffrorna ska skrivas tydligt för att man ska kunna räkna ihop poängen. Ur klassen väljs två elever som får i uppgift att räkna ihop poängen.

Visa en video åt gången för eleverna. Efter varje video poängsätter eleverna den aktuella videon genom att visa den siffra som motsvarar deras bedömning av videon. Efter poängsättningen, be några elever att berätta sin egen motivering till varför de gav just den poäng de gav till den aktuella videon. Välj elever som har bedömt videon på olika sätt för att berätta om sina motiveringar för att på så sätt bäst få höra olika åsikter om hur eleven har upplevt videons inverkan.

Styr eleverna att fundera på följande synvinklar i bedömningen:

 • Vad var videons budskap? Vad ville man säga med videon? Hur bra kom det fram enligt dig?
 • För vem tycker du att videon var avsedd? Fungerade den bra med tanke på målgruppen?
 • Tilltalade videons framförande dig?
 • Fick videon dig att fundera på ämnet som lyftes fram i videon? Lämnade videon minnen hos dig?
 • Var videons ändamål att uppmuntra människor att agera tryggare vad gäller någon särskild sak? Hur lyckades man med det?

Be eleverna att anteckna sina tankar medan de tittar på videon.

Uppgiftens upplösning

Gå slutligen igenom resultaten från videojuryn med eleverna och se vilka videor som fick en topplacering med elevernas poäng och vilka som fick färre poäng. Styr eleverna att diskutera valen till exempel med hjälp av följande frågor:

 • Var det lätt att ge poäng? Hurudana saker betonade ni när ni funderade på poängen som ni gav till varje video?
 • Fanns det bland videorna som valts till videojuryn sådana videor där poängen som juryn gav varierade stort? Vad tror ni att den varierande bedömningen beror på?
 • Hurudana faktorer gör en video bra specifikt vad gäller att vara tankeväckande och påverka beteendet?
 • Hurudana videor fungerar inte enligt dig när målet är att väcka tittaren att fundera på sitt eget beteende i trafiken och göra trygga val?