Tillämplighet

 • Klasser 1-2.

Beskrivning

Syftet med perspektivet ”vår klass skolvägar” är att uppmuntra och stödja eleven att ta sig till skolan så självständigt och tryggt som möjligt antingen ensam eller med en kompis. Perspektivet öppnar möjligheter att samarbeta med vårdnadshavarna i fråga om skolvägen och det erbjuder utmärkt material till exempel för planering av föräldraaftnar.

Syftet med perspektivet är att aktivera eleverna och vårdnadshavarna att fundera över allt vad som finns längs skolvägen och hur det påverkar dess trygghet. Görs tillsammans med vårdnadshavare och klassen.

Gör så här

1. Markera på kartan: Ge som hemläxa åt eleverna att tillsammans med en vuxen rita skolvägen på en karta som läraren gett. Samtidigt som man ritar ska eleven och den vuxna fundera över vilka eventuell svåra eller farliga platser som finns längs vägen. Känns någon plats eller något ställe trevligt, varför? Om man vill kan man markera dessa platser på kartan.

Instruktioner för markeringar på kartan:

 • Sök hemmet och skolan på kartan.
 • Välj en färgpenna.
 • Färglägg den väg längs vilken du går till skolan.
 • Hitta på två olika sätt att markera: ett för svåra och ett annat för trevliga platser.
 • Markera svåra platser på kartan.
 • Markera trevliga platser på kartan.

2. Samla ihop kartmarkeringar: I klassen samlar man ihop elevernas skolvägar på en gemensam karta. På den ritar man alla elevers skolväg. Observera att det är klokt att markera elevernas skolvägar med elevernas namn eller någon annan beteckning, så att man inte blandar ihop dem. Dessutom markerar man svåra och trevliga platser längs elevernas skolvägar.

3. Översikt av sammanfattningen: Undersök kartan som gjorts tillsammans. Sök bland annat följande:

 • Vem har samma skolväg?
 • Är de svåra platserna likadana på olika skolvägar eller inte?
 • Är de trevliga platserna likadana på olika skolvägar eller inte?
 • Hur lång tid tar skolvägen?
 • Vilka kommer ensamma till skolan?
 • Vilka skulle kunna komma tillsammans till skolan?

4. Presentation av sammanfattningen: Kartan är ett bra innehåll på föräldraafton. Då kan man diskutera skolvägen tillsammans med vårdnadshavarna. Detta erbjuder även möjligheten att planera en s.k. gående skolbuss.