Lämplighet och mål

  • Grundläggande utbildning: klasser 7–9. Lämpar sig som en del av en övergripande inlärningshelhet (modersmål, bildkonst, hälsokunskap, biologi, uttrycksförmåga/dramapedagogik, samhällslära, gruppbildning).
  • Åskådliggör och väcker tankar om ouppmärksamhet i trafiken.

Gör så här

Varje elev tar ett rollkort. Alla som fått ett likadant kort bildar en grupp. Eleverna planerar och gör videor i gruppen om situationer i trafiken, där koncentrationen försämras. Varje grupp behandlar temat enligt sitt rollkort/sin transportform. Se de färdiga videorna tillsammans och diskutera temat.

Ni kan se de bifogade videorna före uppgiften.

Tips 1: Uppgiften kan även genomföras som en dramauppgift.

Tips 2: Man kan även dela videorna till exempel via YouTube, Instagram eller skolans egen TV-kanal med hashtaggarna #trafiksäkerhetsveckan, #vadmissadedu. Man kan uppmuntra eleverna till att dela dessa med priser.

Slutdiskussion

  • Var uppgiften uppmanande, vilket var det svåraste?
  • Var det lätt att hitta situationen som man kan spela in?
  • Hur anknyter uppgiften till trafiken samt att röra sig där?
  • Anser eleverna att det är vanligt att koncentrationen försämras i trafiken?
  • Vilka olika saker missar man kanske i trafiken om koncentrationen försämras?
Temakretsar: