Tryggt och säkert till skolan II är ett material som innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter för trafikfostran i årskurserna 7-9. Uppgifterna är planerade för ett eller flera ämnen eller lämpliga som ämneshelhet genom att de utöver sin trafiksäkerhetsfrämjande verkan även skall vara till nytta för ifrågavarande ämne.

  • Tryggt och säkert till skolan II-uppgifterna kan integreras i de olika läroämnena.
  • En del av uppgifterna kan också förverkligas som enskilda temadagar.
  • Uppgifterna kan användas som sådana eller utvecklas ytterligare och anpassas specifikt för den egna skolan och närmiljön.

Skriv ut alla uppgifter (pdf)  |  Skriv ut alla bilagor (pdf)

Virtuellt mopedkörkort
Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet.

Diskussion
Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.  

Trafikforskning
Att göra en undersökning gällande trafiksäkerhet kartlägger trafiksäkerhetskunskaper samt färdigheter i bl.a. modersmål, matematik och datakunskap.

Why?
Man funderar över orsakerna till trafikolyckor samtidigt som man förbättrar kunskaperna i engelska.

Tavla
Man gör upp klassregler hur man rör sig säkert i trafiken och sammanställer dem till en tavla.

En elefant i baksätet
Fysikens lagar gäller också i trafiken. I den här uppgiften får man förståelse för betydelsen av den egna kollisionsvikten samt sambandet mellan hastighet och risken att dödas i trafiken.

Körskicklighetsbana för moped 
Man lär sig hantera mopeden i synnerhet beträffande att köra långsamt.

Debattinlägg eller initiativ 
En aktiv trafikant kräver säkerhet och försöker påverka sin egen levnadsmiljö. Välj ett lämpligt mål där du skulle vilja förbättra trafiksäkerheten och skriv ett debattinlägg eller ett initiativ gällande saken.

Cykelregler
Man går igenom cyklingens väsentligaste trafikregler.

Besiktning
Man kontrollerar cykelns eller mopedens utrustning och skick under exempelvis gymnastiklektionen.

Underhåll
Man reparerar elevernas cyklar eller mopeder och sätter dem i trafiksäkert skick exempelvis under lektioner i tekniskt arbete.

Nyheter om trafikolyckor 
Man plockar ut nyheter ur tidningar om trafikolyckor och funderar över orsaker och följder.
 

Materialet har ursprungligen utvecklats i samarbete med Trafikskyddets distriktsbyrå i Uleåborg, Uleåborgnejdens trafiksäkerhetsgrupp, Kommungruppen för Kajanaland, Ramboll Finland Oy och Insinööritoimisto Liidea Oy.

Bifogad filer: 
Temakretsar: