Tryggt och säkert till skolan är ett material som innehåller 10 trafiksäkerhetsuppgifter för trafikfostran i årskurserna 1-6. Uppgifterna är planerade för ett eller flera ämnen eller lämpliga som ämneshelhet genom att de utöver sin trafiksäkerhetsfrämjande verkan även skall vara till nytta för ifrågavarande ämne.

  • Tipsen kan användas enskilt eller samlas till kontrollstationer under en trafiksäkerhetsdag i skolan
  • Beskrivningarna innehåller instruktioner för hur kontrollerna kan anpassas till elevernas ålder
  • Idéerna kan användas som sådana eller skräddarsys enligt skolans storlek, läge och behov

Skriv ut alla kontroller  |  Skriv ut alla bilagor

Ljus i mörkret
Eleverna lär sig på ett konkret sätt hur viktig reflexen är samt hur man använder den.

Levande trafikmärken
Eleverna lär sig handla rätt vid olika trafikmärken.

Kajsas skolväg 
En kombination av många faktorer som påverkar trafiksäkerheten (säkerhetsanordningar, val av en trygg rutt, trafikregler och säkra handlingssätt)

Med cykel i trafiken
Frågor om cyklistens plats i olika trafikmiljöer. Hur man tar andra trafikanter i beaktande då man cyklar.

Cykelns utrustning
Kontroll av cykelns utrustning och diskussion om varför det är viktigt att ta hand om sin cykel.

Cykelhjälm
Diskussion om cykelhjälmens egenskaper, skyddande effekt och rätt användningssätt samt om varför man använder eller inte använder hjälm.

Hantering av cykeln
Eleverna lär sig hantera sin cykel och får öva sig på en bana.

Trafikobservation
Observation av användningen av säkerhetsanordningar i trafiken.

Minns du eller springer du?
Kombinerar motion, minne och bedömningsförmåga.

Känn till farliga platser i trafiken
Kartläggning av farliga platser i barnens egen trafikmiljö och diskussion om lösningar på problemen.

 

Materialet har ursprungligen utvecklats i samarbete med Trafikskyddets distriktsbyrå i Uleåborg, Uleåborgnejdens trafiksäkerhetsgrupp, Kommungruppen för Kajanaland, Ramboll Finland Oy och Insinööritoimisto Liidea Oy.

Temakretsar: