Lämplighet och mål

 • Småbarnsfostran.
 • Man övar att korsa vägen säkert längs skyddsvägen samt att gå på gångbanan, och betonar vikten av uppmärksamhet i trafiken.

Gör så här

På daghemsgården ritas med gatukritor, flaskfärger, mjöl el.dyl. en trafikstadsmodell (vid behov kan du skriva ut bilden). Som trafikljus kan man använda till exempel röda och gröna spadar, som rattar till exempel fat som används i utelekar. Ett tillräckligt antal fotgängarpass skrivs ut så att alla barn får ett eget. Välj handlare och dem som stämplar passen. Vuxna styr lekens gång och går igenom säkra handlingssätt vid olika punkter.

Barnen tilldelas roller så att alla får åtminstone prova på fotgängar- och bilistrollen. Bilisterna rör sig på trafikstadens bilbana antingen till fots, med cykel eller sparkbräda. Ett barn visar trafikljus åt bilister, ett annat åt fotgängarna. Handlaren ger passen åt fotgängarna. Barnen som har som uppgift att stämpla stämplar passen vid olika punkter. Fotgängarna går längs banan från en punkt till en annan enligt följande anvisning.

Start

 • Fotgängarna söker en sten, kotte eller käpp som betalmedel.

Skyddsväg

 • Innan man korsar skyddsvägen går man igenom med en vuxen hur man ska handla på skyddsvägen: Man stannar upp, tittar i båda riktningarna och lyssnar ifall det kommer bilar, tittar ännu en gång i båda riktningarna och om det inte kommer några bilar, går man i rask takt över skyddsvägen.
 • Bilisterna väjer för fotgängarna, man påminner om att ta hänsyn till andra i trafiken.

Affär

 • Fotgängarna köper med sitt betalmedel i affären ett fotgängarpass och fortsätter till trafikljusen.

Trafikljus

 • Fotgängarna korsar skyddsvägen, då bilisterna har rött ljus och fotgängarna grönt ljus. Man stannar åter upp, ser i båda riktningarna och lyssnar ifall det kommer bilar, ser ännu en gång i båda riktningarna och om det inte kommer några bilar, går man i rask takt över skyddsvägen.
 • Den vuxna påminner om att trots det gröna ljuset som lyser för fotgängarna, ska man alltid försäkra sig om att det inte kommer bilar.

Polisstation

 • Fotgängarna får den första anteckningen i passet då de korsat två skyddsvägar enligt anvisningarna.
 • Efter att ha fått beteckningen väljer fotgängarna ett par och går tillsammans längs gångbanan till målet. Den vuxna påminner om att på gångbanan måste man hålla sig till kanten, helst långt borta från körbanan.

Mål

 • I målet får fotgängarna sin andra anteckning i passet efter att ha promenerat lugnt längs gångbanan.
 • Passen tas med hem, där man genomför den tredje uppgiften. Barnet får den sista anteckningen i sitt pass efter att ha övat att gå i trafiken tillsammans med sin vårdnadshavare. Anteckningen görs hemma.

Extra tips

 • En busshållplats läggs till längs banan. Ett hopprep knyts fast runt busschaufförens midja. Passagerarna väntar på hållplatsen och signalerar att bussen ska stanna. Man går ombord på bussen genom att ta fast i hopprepet.
 • En korsning med en STOP-skylt läggs till längs banan. Bilisterna stannar i korsningen.
 • Leken kan dokumenteras åt föräldrarna genom att fota eller filma olika situationer. Bilderna eller videon kan visas på föräldraafton då man berättar om trafiksäkerhetsveckan.
Temakretsar: