Lämplig för

Åk 3–6

Längd

45 minuter

Du behöver

  • Mobiltelefon eller pekplatta för att spela in en video.
  • Besiktningskort för cykel som skrivs ut åt eleverna samt guider för läraren som skrivs ut (Cykelförbundets material, länk nedan)
  • En cykel som exempel
  • Cykelpump och cykelkedjeolja (inte obligatoriskt)
  • Papper för att torka händerna

Beskrivning

Eleverna spelar in en handledningsvideo av cykelbesiktning. Med hjälp av besiktning av cykel bekantar man sig samtidigt med cykelns struktur och funktion samt säkerhetsutrustning. Med hjälp av inspelade handledningsvideo kan större elever senare ordna åt sina mindre fadderelever ett evenemang där man besiktar cyklar.

Gör så här

Dela ut besiktningskort till eleverna och gå tillsammans igenom hur man kontrollerar i vilket skick cykeln är. Du hittar instruktioner för kontroll av olika aspekter i instruktioner för läraren som följer som bilaga.

Dela upp eleverna i smågrupper om 3–4 elever. Varje smågrupp har som uppgift att spela in en kort, cirka 2–3 minuter lång handledningsvideo om hur man besiktar en cykel. På videon ska man ge så noggranna instruktioner om cykelbesiktning att den som ser videon ska utifrån den kunna besikta de viktigaste ställena i sin cykel. Punkterna 1–4 i besiktningskortet är kritiska: om de innehåller brister, är cykeln inte trygg och den borde omedelbart genomgå underhåll, dvs. cykeln passerar inte besiktning. I fråga om de övriga bristerna kan man ge en uppmaning att åtgärda dem, men cykeln passerar besiktningen.

För videoinspelningen är det bra att skaffa åt eleverna en pump samt cykelkedjeolja för oljning av kedjor. När man hanterar en cykel blir händerna lätt smutsiga, så det vore bra att möjligheten att tvätta händerna skulle finnas nära. Man kan även ta med trasor som man torkar händerna med.

Till slut ser ni elevernas handledningsvideor i klassen och ger feedback om dem. Videorna kan även utnyttjas senare till exempel så att större elever ordnar för de mindre eleverna ett cykelbesiktningsevenemang, där man kontrollerar cyklarna enligt de instruktioner som ges i videorna.

Obs! Om eleverna kan identifieras i videorna, kom ihåg att skaffa inspelningstillstånd.