Skolvägsbingo

Lämplig för

Åk  3–6

Du behöver:

Bingobricka som skrivs ut till alla elever

Beskrivning

Uppgiften uppmuntrar eleverna till att i den mån det är möjligt att antingen promenera eller cykla till skolan samt att i övrigt fästa vikt vid vardagsmotion. Målet är att med hjälp av bingobrickan regelbundet stanna upp och tillsammans diskutera vilka känslor och förnimmelser skolvägsmotionen väcker och vad eleven ser eller upplever på skolvägen.

Gör så här

Dela ut en bingobricka (bilaga) till varje elev. Diskutera tillsammans hurdana skolvägar eleverna i klassen har och hur de oftast tar sig till skolan. Ställ dessutom frågor till eleverna om vad som är särskilt trevligt med att promenera eller cykla till skolan och vad som ibland är tråkigt. I samband med diskussionen kan ni även gå igenom trafikregler.

Efter diskussionen om skolvägen kommer ni tillsammans överens om klassens regler för att fylla i Skolvägsbingobrickan. Bingobrickorna fästs på klassväggen. Eleverna färglägger symboler alltid då de promenerar eller cyklar till skolan.

Bingobrickan kan användas på många sätt:

  • Målet kan vara att samla en bingo av upplevelser på skolvägen, dvs. att samla en hel vågrät, lodrät eller diagonal rad. Fundera om ni kommer på ett trevligt pris för den som först får bingo.
  • Bingobrickan kan även användas som en utmaningskampanj för skolvägsmotion och syftet kan vara at man försöker fylla bingorutan så fort som möjligt.

Obs! Uppgiften kan variera beroende på hur eleverna tar sig till skolan. Till exempel skolskjutselever kan göra en markering i bingobrickan då de till exempel promenerat till busshållplatsen eller om de på rasten har särskilt fokuserat på att promenera en viss sträcka på skolgården.

Genomgång av uppgiften

Undersök bingorutorna några gånger i veckan i klassen tillsammans och se hur många rutor eleverna har markerat under veckan. Samtidigt kan du styra eleverna att diskutera sin upplevelser på skolvägen samt om känslor som är förknippade till att röra sig.