Lämplig för

Andra stadiet

Du behöver:

En videoprojektor och en enhet där ni kan se videon
Post-it-lappar, pennor

Längd:

45 minuter

Beskrivning

Syftet med säkerhetslöfte-uppgiftshelheten är att uppmuntra studeranden att själv bedöma sitt beteende i trafiken. Funderingar kring de egna handlingarna inleds med en video som illustrerar nollvisionstänkandet. I videon berättar olika människor om hur deras egna attityder mot trafiksäkerhet ändras då en företeelse kommer nära människans egen närkrets. Med nollvision avses målet att ingen skulle bli allvarligt skadad eller dö i trafiken. Efter en gemensam diskussion och funderingar skriver alla studerande på en lapp vad de tänker göra på ett annat sätt i trafiken så att ingen ska dö eller bli skadad i trafiken.

Gör så här

Uppgiften har två skeden: en inledande diskussion, då man även ser videon, samt att avge löften.

 1. Inledande diskussion: Diskussionsuppgift om antalet trafikolyckor.

  Läraren gör klokt i att själv se videon om nollvision innan uppgiften genomförs med studerandena (längd 1:45, välj svenska text från video inställningar)

  Uppgiften inleds genom att ställa följande frågor till gruppen.

  Hur många människor per år i vägtrafiken i Finland?
  Vad anser du vore ett lämpligt antal omkomna i vägtrafiken i Finland?
  Vad vore ett lämpligt antal omkomna i vägtrafiken på den här orten?
  Vad vore ett lämpligt antal omkomna i vägtrafiken i vår skola?
  Vad vore ett lämpligt antal offer i vägtrafiken i din egen familj?
   

  Efter att klassen diskuterat attityder som gäller trafiksäkerhet, ser man ännu tillsammans videon om nollvision (välj svenska text från video inställningar).

  Bakgrundsinformation för läraren:

  Enligt preliminära uppgifter avled under 2017 230 personer i vägtrafiken i Finland. Aktuell statistik finns på Trafikskyddets webbplats.

  Efter videon kan ni tillsammans diskutera hur var och en i trafiken kan påverka både den egna säkerheten och andras säkerhet. I diskussionen är det bra att särskilt lyfta upp positiv interaktion samt bedömning av det egna beteendets effekter, särskilt när man går eller cyklar. När vi är artiga och tänker på andra i trafiken förbättrar vi säkerheten för både oss själva och andra.

  Diskussionsfrågor:

  Vilka tankar väckte videon?
  Vad beror det på att vår attityd till dödsfall eller allvarliga skador som sker i trafiken ändras då vi i stället för allmän statistik tänker på detta med tanke på egen ort, klass eller familj?  
  Vilka positiva handlingar i trafiken ökar allas säkerhet?
  I hurdan situation har du själv tagit hänsyn till andra i trafiken?
  Hur kan man i trafiken ge positiv respons till andra?

  Obs! Nollvisionsvideon och den diskussion som förs utifrån den om antalet avlidna i vägtrafiken kan väcka många frågor hos studerandena i förhållande till allvarliga skador och dödsfall i trafiken. Läraren kan utifrån sin kännedom om gruppen ändra uppgiften och utelämna den första delen av den inledande diskussionen om det känns att det är ett för tufft tema att hantera tillsammans i gruppen.  
   

 2. Att avge säkerhetslöften

  Be att alla studerande skriver på en post-it-lapp ett löfte om hur de tänker handla på ett annat sätt i trafiken, så att de genom sin egen verksamhet kunde så väl som möjligt främja allas säkerhet i trafiken. Lapparna samlas på klassväggen.

  Efter det diskuterar man tillsammans löftena och kommer fram med motiveringar till dem:
  Varför valde du detta löfte?
  Är det svårt att uppfylla detta löfte?

  Löfteslapparna får vara ett tag på klassväggen. Ni kan även ta ett foto på gruppens löften och dela det på skolans Instagramkonto, i gruppens WhatsApp-grupp eller motsvarande. Vid behov undertecknar var och en sitt eget löfte med sitt tilltalsnamn. Studerandena kan återkomma till sina löften till exempel om en vecka eller månad och se hur väl de hållit sina löften och vad som ännu kunde göras bättre.

Koppling till läroplanen:

Perspektivet kan behandlas då läroanstalten har en fenomenbaserad vecka/projektvecka, en temadag, på en grupphandledarlektion eller integrera det som en naturlig del av den valda lektionen.