Lämplig för

Årskurser 5–9

Du behöver:

En mobiltelefon eller pekplatta / smågrupp med 3–4 elever

Längd:

45–90 minuter beroende på tillgänglig tid

Beskrivning

Syftet är att med hjälp av en videoinspelningsuppgift och visuell uppgift som görs med mobiltelefon observera och identifiera olika faktorer som gäller säkerhet i trafiken.
I uppgiften utnyttjas så kallad pedagogik med kamerapenna (kamerakynän pedagogiikka). Denna pedagogik är ett enkelt sätt att använda videoinspelning som ett verktyg för inlärning. Arbetet består av videoinspelningsuppgifter, vars syfte är att producera tankar, verksamhet och interaktion, samt av visuelle uppgifter där man tillsammans observerar de inspelade videorna. I uppgifterna är mobiltelefonens eller pekplattans kamera ett verktyg som hjälper eleven att observera, tänka och uttrycka sig.

Gör så här:

Uppgiften har fyra skeden: gemensam inledande diskussion, inspelningsuppgift, uppgift då man ser videon samt till slut en gemensam genomgång.

Inledande diskussion (10 min.):

Diskutera tillsammans i klassen hur var och en kan redan innan de ger sig ut i trafiken och i trafiken påverka både den egna och andras säkerhet i trafiken (t.ex. säkerhetsutrustning, kännedom av trafikregler, uppmärksamhet, ruttval, att fordonet är i gott skick osv.). Samla ihop på tavlan en kort lista över faktorer som påverkar säkerheten.

Inspelningsuppgift:

Dela in eleverna i par eller smågrupper (3–4 elever/grupp). Varje grupp ska ha en mobiltelefon eller en pekplatta som man kan spela in en video med.

Paren/smågrupperna väljer en av de faktorer som påverkar säkerheten och som står på tavlan. Gruppen har som uppgift att filma en undervisningsvideo på 30–60 sekunder om temat. På videon ska man visa det valda objektet och förklara hur denna faktor påverkar säkerheten.
Gå tillsammans igenom i vilket område eleverna kan röra sig då de genomför inspelningsuppgiften. Du kan till exempel avgränsa inspelningsområdet till skolans gårdsområde.

Visuell uppgift:

Ordna en genomgång av de inspelade videorna med hjälp av en visuell uppgift. I den visuella uppgiften sätts alltid 2–3 smågrupper samman. Grupperna visar sina videor åt de andra eleverna. Eleverna kan antingen se videon direkt på telefonskärmen eller till exempel på en dator. Först visas de inspelade videorna en grupp åt gången till en annan grupp utan ljud och den grupp som spelat in videon ber de andra berätta hur de tolkar det som syns på videon och vilken faktor som gäller trafiksäkerhet man velat beskriva. Efter det ser man videon på nytt med ljud och diskuterar tillsammans olika tolkningar.

Avslutande sammanfattning (5 min.)

Till slut diskuterar hela klassen de faktorer som smågrupperna filmat och som påverkar säkerheten. Vilka faktorer betonades särskilt i videorna? Fick ni nya insikter? I den gemensamma diskussionen kan man lyfta fram vissa lyckade urval.