Lämplig för

Åk. 0–2

Du behöver

Färgpennor och papper

Längd

45 min.

Beskrivning

Syftet med uppgiften är att öva och stärka trygga promenader på den egna skolvägen genom att rita skolvägen och tillsammans diskutera hur man promenerar tryggt. Samtidigt bekantar man sig med de ställen längs skolvägen som upplevs svåra och övar hur man rör sig tryggt även i den egna näromgivningen. I den andra delen av uppgiften övar man hur man korsar vägen tryggt.

Gör så här

Eleverna har som uppgift att rita en bild av sin egen skolväg och presentera den för klassen. Om eleverna går tillsammans, kan de även rita och presentera sin skolväg tillsammans. Samtidigt presenterar man hur man går längs skolvägen och diskuterar om det är tryggt.

Stödfrågor för att göra det lättare att rita:

 • Fundera över hurdana olika ställen det finns längs din skolväg. Var ska man korsa vägen? Var är trottoaren eller gångbanan? Finns det underfarter längs vägen?
 • Vilka trafikmärken finns det längs skolvägen?

Från diskussionsfrågor till gemensam genomgång:

 • Vilka trafikregler ska du följa längs din skolväg?
 • Vilka är de farligaste ställena längs skolvägen?
 • Hurdana principer kunde vi tillsammans skapa för hur skolvägen blir trygg (t.ex. att följa trafikregler, användning av mobiltelefon)?

I fortsättningen:

 1. Upptäck trafikmärken

  Ge åt eleverna som hemläxa att lägga märke till olika trafikmärken på skolvägen. Om det är möjligt kan eleven även fota trafikmärken med sin mobiltelefon. Nästa dag diskuterar ni tillsammans trafikmärken också i skolan och går igenom märkets syfte och olika exempelplatser där märket i fråga används. Eleverna kan även rita på ett papper ett trafikmärke som de minns från skolvägen.
   

 2. Öva att korsa en väg

  Eleverna bygger på skolgården en korsning, där de kan öva att korsa vägen. Ni kan till exempel rita en korsning med gatukritor på asfalten. Repetera tillsammans med eleverna trygga skeden för att korsa e n väg: stanna upp, lyssna, titta, gå. Var och en får i tur och ordning öva att korsa en väg. Senare kan man lägga till i uppgiften även cyklister och annan trafik så att eleverna får olika roller i trafiken.