Lämplig för

Åk  3–6

Du behöver

Pennor och papper för en rituppgift. Koner för en regelcykelbana med cykel.

Längd

45 min.

Beskrivning

Syftet med uppgiften är att öva och stärka trygg cykling på den egna skolvägen. Samtidigt bekantar man sig med de ställen längs skolvägen som upplevs svåra och övar hur man cyklar tryggt även i den egna näromgivningen.

Gör så här

Eleverna har som uppgift att rita en bild av sin egen skolväg och presentera den för klassen. Om eleverna går tillsammans, kan de även rita och presentera sin skolväg tillsammans. Samtidigt presenterar man hur man går längs skolvägen och diskuterar om det är tryggt.

Stödfrågor för att underlätta ritandet:

 • Fundera över hurdana olika ställen det finns längs din skolväg. Var ska man korsa vägen? Var är trottoaren eller gångbanan? Finns det underfarter längs vägen?
 • Hur färdas du på din skolväg? Väljer du olika rutter beroende på om du promenerar eller cyklar?
 • Vilka trafikmärken finns det längs skolvägen?

Från diskussionsfrågor till gemensam genomgång:

 • Vilka trafikregler ska du följa längs din skolväg?
 • Vad ska man iaktta när man cyklar till skolan?
 • Cyklar du samma väg till skolan som när du promenerar? Varför/varför inte?
 • Vilka är de farligaste ställena längs skolvägen eller vilka tycker du är svåra när du promenerar? Eller när du cyklar?
 • Hurdana principer kunde vi tillsammans skapa för hur skolvägen blir trygg (t.ex. att följa trafikregler, användning av mobiltelefon)?

I fortsättningen:

 1. Upptäck trafikmärken

  Ge åt eleverna som hemläxa att lägga märke till olika trafikmärken på skolvägen när de cyklar. Om det är möjligt kan eleven även fota trafikmärken med sin mobiltelefon. Nästa dag diskuterar ni tillsammans trafikmärken också i skolan och går igenom märkets syfte och olika exempelplatser där märket i fråga används. Eleverna kan även rita på ett papper ett trafikmärke som de minns från skolvägen.
   

 2. Regelcykelbana

  Eleverna bygger på skolgården en regelcykelbana som ska innehålla olika situationer som cyklister möter i trafiken (att korsa vägen, korsningar, att köra vid sidan av körbanan). De större eleverna bygger banan och alla elever i skolan kan använda den.

  Innan man cyklar på banan kontrolleras att alla har en cykel som är i gott skick och en hjälm som fästs på rätt sätt.

Klassen kan även göra en cykeltur tillsammans. Före cykelturen kontrolleras i vilket skick cykeln och hjälmen är. Efter cykelturen samtalar ni om hur turen gick med tanke på trafiksäkerhet. Kom det fram något som man ännu borde öva på?