Trafiksäkerhetsveckan ordnas detta år vecka 37 under tiden 7–13.9.2015. Ouppmärksamhet i trafiken är temat för i år.

Målet med trafiksäkerhetsveckan är att engagera lärare, elever och studeranden på alla stadier samt deras vårdnadshavare att under höstens temavecka behandla olika trafiksäkerhetsteman effektivt. Även samarbetet mellan hem och skola samt vuxna som arbetar med barn och ungdomar på deras fritid betonas. 

Ouppmärksamhet

Användning av mobiltelefon och ouppmärksamhet är ett allt vanligare fenomen i trafiken. Ungdomarna använder mobiltelefonernas kommunikationstjänster under tiden som de kör moped, mopedbil eller bil. Av de ungdomar som svarade på Trafikskyddets enkät uppgav nästan hälften att de hade läst textmeddelanden eller snabbmeddelanden när de kört, flickor oftare än pojkar.

Att prata i mobiltelefonen utan handsfree var överraskande nog inte lika vanligt som att läsa textmeddelanden. Smarttelefonernas mångsidiga utbud av tjänster och användning dygnet runt har lett till att mobiltelefonens olika funktioner används också när man rör sig i trafiken. Man lyssnar t.ex. på musik, twittrar eller använder sociala medier.

Tips på tillvägagångssätt

Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med kontaktlärarna planerat tips för att behandla ouppmärksamhetstemat på lektionerna. Bekanta dig med materialet och välj de övningar som passar bäst för din lektion.

Trafiksäkerhetsveckan, material för högstadiet
Trafiksäkerhetsveckan, material för lågstadiet
Trafiksäkerhetsveckan, material för andra stadiet