Det är bra att ta upp farliga situationer gällande mopedkörning. Körning i korsningar och vid halt väglag samt regler för mopedkörning och förhållanden mellan trafikanterna kan behandlas vid separata undervisningsavsnitt. Det är bra att diskutera mopedtrimning med både eleverna och föräldrarna. Om trimmade mopeder upptäcks, ska polisen ombes att granska fordonen. Inom teknisk slöjd kan eleverna serva mopeder och samtidigt lära sig mer om förbränningsmotorns teknik, kontrollera mopedens skick och säkerhetsutrustningens funktion.

Uppgifter gällande mopedkörning

Mopedförarens färdigheter omfattar två delområden: mopedhantering samt kunskap och iakttagande av trafikregler. Det är bra att öva på mopedhantering på ett avstängt område. När mopedhanteringen går bra, är det lättare att fokusera på att följa med övriga trafiken. Eleverna bekantar sig med trafikreglerna när de tar mopedkort.

Temakretsar: