Indelningen kan göras till exempel efter årstid: hösten och våren medför mörker, halka och snö.På våren börjar man röra sig mer i trafiken och barnen färdas även med cykel och sparkbräde. Lugnare stunder på sommaren är bra tider för att repetera det man lärt sig under året. Med små barn är det naturligt att diskutera trafiken i vardagliga situationer och när man rör sig utomhus.

I näromgivningen

 • Lär barnet daghemmets eller vårdställets gränser och tillåtna lekområden.
 • Berätta om farliga platser.
 • Gå igenom var fordon, fotgängare och cyklister rör sig och var det är tillåtet och förbjudet att röra sig.

Att röra sig i trafiken

 • Berätta var man måste stanna innan ni korsar vägen. Vägen korsas alltid vid en skyddsväg, om detta är möjligt. Cyklar leds över vägen.
 • Titta tillsammans i båda riktningarna och lyssna innan ni korsar vägen.
 • När vägen är fri, går ni raskt över vägen.
 • Berätta om fotgängarnas och cyklisternas plats i trafiken och hur man ska väja för andra.
 • Säg till barnen att undvika plötsliga svängar, oavsett om man färdas till fots eller med cykel.
 • Kom överens om att man stannar när man kommer ut på vägen genom porten, före en väg korsas och att man även ska observera bakåt i korsningar.
 • Berätta hur man går parvis eller i kö.
 • Observera och lyssna tillsammans med barnen.
 • Lär barnen skillnaden mellan gångbana, körbana och lättrafikled.
 • Lär barnen hur man åker buss och tåg.
 • Säg till barnen att se sig omkring – mopedister och cyklister kan ha hög hastighet.
 • Förklara vad trafikljusets färger betyder.

Säkerhetsutrustning

 • Berätta varför man använder reflex och hur reflexen fungerar. Reflexen syns i mörker när den träffas av en ljusstråle. Därför syns den redan på långt håll. Det är även viktigt att synas i ljuset i tätorter.
 • Säkerhetsbältet ska alltid spännas fast.

Med cykel

 • Hjälm ska alltid användas när man cyklar – förklara varför.
 • Vad ska man göra om en kompis faller med cykeln?
 • Berätta när och varför man använder ringklockan.
 • Anvisningar för att använda hjälm ska ges hemma
 • Öva cykelhantering på vårdställets gårdsplan.
 • Lär barnen att cyklister alltid ska väja för fotgängare.
 • Kontrollera cykelns skick redan hemma.
 • Se även Handbok för cykelutflykter med klassen

Observera på vintern:

 • Halka: Bilar och cyklar stannar inte genast.
 • Säkra kälkbackar och andra motionsställen: Lär barnen att de inte får åka ut på vägen.  Ge råd om trygga platser att åka skidor och sparkstötting.
 • Snöhögar som sikthinder: Lär barnen att de ska vara särskilt försiktiga när de går ut på vägen om det finns snöhögar längs vägen. En bilist lägger inte nödvändigtvis märke till barnet bakom snöhögarna.
 • Snöplogar och stora arbetsmaskiner i trafiken: Arbetsmaskiner kan backa och svänga plötsligt.
 • Användning av säkerhetsutrustning på vintern: Berätta varför det är bra att använda hjälm vid utemotion när det är halt på vintern.
 • Lär barnen hur reflexer ska användas.

Gemensamma transporter

 • Använd abonnerade transporter och yrkeschaufförer för daghemmets utflykter. Abonnera en buss med säkerhetsbälten i alla säten. Egna bilar används endast i nödfall.
 • Använd taxi om barnet till exempel måste föras till hälsovårdscentralen.
Temakretsar: