Trafikfostran ger bästa resultat när det genomförs i samarbete med hela den omgivande miljön. Vid undervisningsplaneringen beaktas ortens förhållanden samt aktuella frågor i omgivningen.

Läraren är skolans bästa trafikfostrare. Läraren känner eleverna och den miljö som eleverna färdas i. Dessutom kan läraren dra nytta av trafikrelaterade situationer som uppkommer i skolans vardag. Man behöver inte alltid reservera en hel lektion för trafikfostran. Det räcker med en stund i början eller slutet av lektionen. Det viktigaste är att trafiksäkerheten lyfts fram regelbundet.

Olika faktorer påverkar elevernas säkerhet som trafikanter: eleven själv, miljön och förhållanden, fordon och förare, lätt trafik, regler, normer och seder. Trafikfostran är effektivast är den kopplas på ett nära sätt till elevernas dagliga trafikmiljö – på detta sätt blir den trafiknära och meningsfull.

Även i metoderna betonas elevernas aktivitet, problemlösning och samarbete.

Samarbetet med hemmen har stor betydelse och det är bra att komma överens om spelreglerna till exempel på föräldramöten. Man kan även komma överens med föräldrarna om konkreta saker, såsom användningen av säkerhetsutrustning, färdsätt på skolvägen eller att skjutsa barnet till skolan.

Temakretsar: