Synlighet och säkerhetsutrustning

 • Reflexsökning. Fäst reflexer vid ett tyg och släck lamporna i rummet. Reflexerna syns inte i mörkret, men man kan hitta dem med ficklampa. En pannlampa fungerar som billyktor. Syns alla reflexer lika bra? Man kan även bonga reflexer utomhus. Den som hittat flest reflexer är vinnaren.
 • Man kan även leta efter reflexer med en ficklampa i ett mörkt rum. Reflexerna kan till exempel placeras ut i olika stora grupper. Be barnen hitta en reflexgrupp av en viss storlek, och efter att de hittat den kan man sjunga en sång eller leka en lek vid reflexen.
 • Man kan spreja fönstret mörkt och visa hur man till exempel ser fotgängare genom bilens vindruta.
 • Ett gemensamt hjälmtest med ägg.

* Obs! Trafikskyddet rekommenderar inte att man gör egna reflexer. En reflex ska vara CE-godkänd, dess synlighet ska överensstämma med standarden EN 13356 och den ska vara godkänd av Arbetshälsoinstitutet.

Känna igen ljud

 • Med hjälp av instrument och trumpinnar övar man på att upptäcka och lokalisera olika ljud.
 • Deltagarna känner igen ljud från trafiken (människor, fordon).

Att informera föräldrarna

 • Inför trafiktema på föräldramötena och bjud in experter att föreläsa om ämnet.
 • Inkludera någonting trafikrelaterat som berör årstiden i dagvårdens nyhetsbrev.
 • Fars- eller morsdagens tema kan vara ”Pappa/mamma tar hand om mig i trafiken”. Fäst uppmärksamheten vid att pappan eller mamman kan sätta barnet i en bilbarnstol, båda använder reflex, diskutera säkert trafikuppförande tillsammans o.s.v.

Motorikövningar

 • Motorikövningar med cykel eller sparkcykel på daghemmets gård, t.ex. på en skicklighetsbana eller med en cykelorientering.
 • Cykelutfärd med förskolebarn (eller beroende på grupp). Kontroll av de större barnens cyklars skick.
 • Lek buss- och tåglekar. Bygg en buss av en papplåda. Bussen kör på vägen och de andra övar på att gå över vägen på ett tryggt sätt.
 • Orientering, fotografiorientering.

Utflykt tillsammans

En utflykt till fots, med cykel eller i naturen kan vara en fin upplevelse för ett barn. Åk ändå bara på cykelutflykt med förskolebarn, eller beroende på gruppens utvecklingsnivå.

Förberedelser inför utflykten:

 • Ta med förstahjälpsväska och egna drickflaskor.
 • Kom överens på förhand om hur man ska uppföra sig. Om ett barn faller omkull eller tappar en sak tar den vuxna hand om det. Ge er av först då barnen vet hur de ska uppföra sig på utflykten.
 • Då man cyklar ska man ha ordentliga skor och hjälm.
 • Barnen håller sig nära den vuxna. Om barnet är ouppmärksamt i trafiken hinner någon som är nära barnet reagera i tid.
 • Om ett barn får gå längst fram som ledare ska man komma ihåg att byta ut ledaren emellanåt så att alla får vara ledare i tur och ordning.
 • Före man ger sig av på en cykelutflykt lönar det sig att bekanta sig med handboken för cykelutflykter med klassen.
 • Små barn ska ha sina saker i en ryggsäck, inte i en korg på styret.
 • Gå igenom var det är tryggt att cykla.
 • Då man cyklar bär alla hjälm, även de vuxna.
 • Justera hjälmens remmar rätt och visa barnen hur man spänner fast hjälmen på rätt sätt.

Färgläggnings- och pysseluppgifter (uppgifterna har skapats av Liisa Keränen).

Temakretsar: