Lämplighet och mål

  • Grundläggande utbildning: klasser 7–9. Lämpar sig som en del av en övergripande inlärningshelhet (hälsokunskap, idrott, biologi, samhällslära, uttrycksförmåga eller dramapedagogik), gruppbildning.
  • Att förstå vilken betydelse uppmärksamheten har i trafiken. Genom övningen får eleverna prova hur man kan undvika att krocka i olika situationer och omständigheter med ett hinder som förflyttas slumpmässigt. Genom övningen åskådliggör man hur lätt uppmärksamheten, observationsförmågan och koncentrationen störs bara under en enkel promenaduppgift, för att inte tala om trafiken.

Gör så här

Välj 1–4 elever som ska gå längs linjen. De övriga eleverna ställer sig på var sin sida om linjen på golvet. En del har fått bollar och en del har fått störningskort. De gående går med tuppsteg turvis längs linjen. Den gåendes framfart störs genom att man kastar bollar tvärs över gångvägen. Den gående ska välja ett lämpligt tillfälle att gå förbi bollarna utan att krocka med dem.

Man gör det ännu svårare för den som går att ta sig fram genom att störa den gående enligt instruktionerna på störningskorten. Om det finns tid, kan flera gå samtidigt längs linjen. Man får inte passera dem som är på väg åt samma håll. Också här kan man öka svårigheterna genom att följa instruktionerna i störningskorten.

Slutdiskussion

Efter att man genomfört uppgifterna diskuterar man elevernas egna erfarenheter.

  • Vad observerade eleverna medan de utförde uppgiften?
  • Förekom det utmaningar? Vad var svårt?
  • Hur ändrades uppgiften då man skulle genomföra flera uppgifter samtidigt?
  • Hur ändrades uppgiften då flera personer skulle gå på linjen samtidigt?
  • Hurdan koppling har uppgiften till trafiken samt till att röra sig där?
  • Hur kan trötthet eller berusning påverka i en uppgift som denna som kräver uppmärksamhet och koordinationsförmåga?
  • Hurdana verkliga trafiksituationer kunde de olika skedena av övningen beskriva?
Temakretsar: