Lämplighet

småbarnsfostran

Mål

Stärker planmässig trafikfostran och barnens delaktighet i förverkligandet av trafikfostran genom att tillsammans göra upp en helårsplan för att främja trygg promenad och cykling.

Längd

Verksamhet tillsammans med en barngrupp fem morgnar i följd ca. 15 minuter åt gången.

Du behöver 

  • Diskussionsfrågor – blankett utskriven åt ledaren.
  • Årsklockan för trafikfostran-poster

Genomförande av uppgift

Den nationella trafiksäkerhetsveckan som pågår under vecka 37 fungerar som startskott för regelbunden trafikfostran som fortsätter under hela verksamhetsåret. Temaveckan för trafikfostran är ett bra tillfälle att tillsammans med barngruppen samt barnens vårdnadshavare bolla idéer och anteckna en gemensam plan, med vilken man främjar och ökar trygg promenad och cykling i småbarnsfostran. Utarbetandet av planen påbörjar daghemmets promenad- och cykelår.

Som grund för planen fungerar årsklockan för trafikfostran, som när planen är klar fästs på gruppens vägg där alla kan se den och påminnas om vad man kommit överens om.

Planen uppdateras alltid varje år under trafiksäkerhetsveckan (vecka 37): på så sätt får de nya barnen och deras familjer delta. Trafiksäkerhetsveckan har ett nytt tema varje år och erbjuder alltid nytt innehåll för att uppdatera planen.

I början av trafiksäkerhetsveckan kan man hålla en gemensam verksamhetsstund med hela enheten där man koncentrerar sig på att behandla ämnet.

Så här gör man upp en plan:

  1. Skriv ut årsklockan för trafikfostran och frågemallarna för att använda dem med barnen.
  2. Under veckan är fyra dagar avsedda för att arbeta med årsklockan tillsammans med barnen och under den femte dagen tar man med vårdnadshavarna i planeringen.
  3. Sättet som man arbetar på tillsammans med barnen är valfritt. Syftet är att sammanställa verksamhet av barnens idéer för de olika årstiderna i årsklockan. I arbetet kan man använda intervjuer som gjorts med frågemallarna, teckning, videor, lekar, sagor, sånger, osv. med hänsyn tagen till de inlärningsområden som nämns i planen för småbarnsfostran. Barnen kommer med idéer, en vuxen samlar ihop idéerna och för in dem i årsklockan.
  4. Sättet som man arbetar på tillsammans med vårdnadshavarna är också valfritt. Årsklockan kan fästas i ingången till daghemmet och föräldrarna kan lägga till idéer och ämnesområden med självhäftande etiketter. Årsklockan som ska kompletteras med föräldrarnas idéer kan antingen vara helt tom, varpå föräldrarna får presentera sina idéer från rent bord eller så kan man lägga fram en version som man gjort tillsammans med barnen som de kan komplettera. Om man håller föräldramöte under trafiksäkerhetsveckan kan man även då arbeta på årsklockan tillsammans med vårdnadshavarna.

Uppgiftens upplösning

Varje grupp presenterar sin egen årsklocka som de har framställt under veckan till de andra grupperna i den egna enheten. På så sätt kan alla vid behov ännu göra tillägg i sina egna årsklockor. Förverkligandet av årsklockan är ett av verksamhetsområdena som bedöms.

Föräldrarna meddelas om hur årsklockan förverkligas under året genom att använda tillgängliga kommunikationskanaler (t.ex. månadsbrev, gruppens blogg och andra sociala medier).

Temakretsar: