Lämplighet och mål

  • Andra stadiet: psykologi- eller grupphandledarlektioner
  • Att förstå vilken betydelse uppmärksamheten har för trafiksäkerheten.

Gör så här

Lektionen inleds genom att diskutera med paret vilka alla två saker en människa kan göra samtidigt i vardagen.

  • Finns det skillnader mellan kvinnor och män, eller unga och gamla?
  • Vilka saker är svårare att kombinera?

Visa en video om ouppmärksamhet med anknytning till temat.

Fortsätt diskussionen alla tillsammans:

  • Vilka alla saker har ungdomarna märkt att förare gör då de kör (observationer om cyklister, mopedister, motorcyklister)?
  • Hur påverkar din ouppmärksamhet din säkerhet i trafiken? Hur påverkar den andras säkerhet?
  • Kan du ingripa om en kompis som kör bil använder mobiltelefonen samtidigt? Är det lätt?

Slutdiskussion

Gå igenom fakta om ouppmärksamhet samt om hur människans hjärna fungerar. Läraren kan använda Trafikskyddets presentation om ouppmärksamhet samt den korta videointervjun (på finska) om temat som stöd.

Temakretsar: