Tillämplighet

  • Klasser 3-6.

Beskrivning

Med hjälp av perspektivet ”Min skolväg som en upplevelse” kan eleven göra observationer längs sin skolväg och fundera över dem genom upplevelsebaserad verksamhet. Med hjälp av detta perspektiv uppmuntras eleven att ta sig till skolan på egen hand.

Perspektivet kompletterar den tidigare beskrivningen av elevens egen skolväg. Det upplevelsebaserade perspektivet kan behandlas antingen självständigt eller i en grupp, bland dem som delar samma skolväg eller enligt ett valt element som stimulerar olika sinnen.

Gör så här

1. Eleven har en färdig beskrivning av sin egen skolväg.

2. I nästa skede funderar man över skolvägen upplevelsebaserat genom att välja ett eller flera element som stimulerar flera sinnen.

Element som stimulerar flera sinnen, man väljer ett eller flera element:

  • Ljud: Hur låter skolvägen som ett ljudlandskap?  Finns det något ljud som eleven hör varje gång?
  • Lukter: Hur luktar det längs skolvägen? Var håller du andan? Var ler du på grund av en härlig doft?
  • Övriga trafikanter: Förekommer det längs skolvägen ett ögonblick då du alltid möter samma människa? Vilka andra kan man se längs skolvägen?
  • Växelverkan: Hurdan växelverkan förekommer längs skolvägen: säger man hej, hälsar man med blicken eller höjer handen till en hälsning? Hur känns det?
  • Årstider: Ändras skolvägen med årstiderna? Hur och varför?
  • Väder: Ändras skolvägen med vädret? Känns den annorlunda om solen skiner eller om det regnar?
  • Eget utrymme: Ändras skolvägen om man har bråttom till skolan? Om man går ensam eller med kompisar?

3. När man kommit överens om element med eleven eller klassen, observerar och betraktar man fortfarande den egna skolvägen med hjälp av det.

4. Man delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar vilka nya saker ett upplevelsebaserat perspektiv medför till skolvägen?