Beskrivning av lärområdet

Min skolväg-helheten börjar med elevens beskrivning av sin egen skolväg. Eleverna observerar och undersöker sin egen skolväg antingen ensamma eller tillsammans med kompisar som kommer från samma håll. Observationerna görs enligt hur eleven i regel tar sig till skolan (till fots, med cykel eller skjutsad av någon). Observationerna presenteras som teckningar, redogörelser, videor, bildpresentationer eller ett annat valt sätt.

Min skolväg-beskrivningen kompletteras ännu ur en vald synvinkel utifrån olika uppgifter eller delar. Se tips i anknytning till dessa i spalten till höger på sidan.

Min skolväg kan också vara ett tema som varar under hela läsåret.

Perspektiv kan vara

  • min skolväg och trafiksäkerhet.
  • min skolväg och transportval.
  • min skolväg som upplevelse.
  • min skolväg som en del av samhället.

Lärområdets mål för alla årskurser

Målet är att fördjupa sig i varje elevs egen skolväg. I helheten betonas målen för mångsidig kompetens (K3): att röra sig självständigt och tryggt i närmiljön, användning av säkerhets- och skyddsutrustning samt utveckling av egen kunskap och egna färdigheter som fotgängare och cyklist.

Genomförande och dokumentering

Lärområdet kan genomföras som kort intensivt arbete eller utspritt under en längre tid. Det möjliggör producering av olika slags alster, även multimediala. Genomförandet och dokumenteringen planeras tillsammans med eleverna. Sättet att genomföra kan vara en teckning, väggtidning, berättelse, kartpresentation, video, liten bok, elektronisk bok, bildpresentation, blogg, intervju osv.