Målet är att fördjupa sig i varje elevs egen skolväg. I helheten betonas målen för mångsidig kompetens (K3)

  • att röra sig självständigt och tryggt i närmiljön
  • att använda säkerhets- och skyddsutrustning samt
  • utveckla sin egen kunskap och sina egna färdigheter som fotgängare och cyklist.

På skolvägen-helheten kan genomföras som kort intensivt arbete eller utspritt under en längre tid.

På skolvägen kan också vara ett tema som varar under hela läsåret.

Läraren väljer för helheten olika uppgifter som bäst lämpar sig för den egna gruppen. På skolvägen-helheten möjliggör olika alster. Alstret kan vara en teckning, väggtidning, video, bildcollage osv. Man kan också genomföra På skolvägen-temat så att äldre elever stöder de yngre (fadderverksamhet).