Lämplighet och mål

 • Grundläggande utbildning: klasser 3–6.
 • Genom övningen åskådliggörs hur prestationen påverkas om man gör samtidigt två eller flera saker (t.ex. att använda mobiltelefon i trafiken).

Gör så här

Bygg en Klarar du av att köra skickligt-bana. Dela upp eleverna i par eller grupper. Varje elev kör igenom banan två gånger. De elever som inte kör observerar parets körprestation på tillräckligt avstånd. Den första gången kör man igenom banan utan störningar. Under den andra rundan stör man elevens uppmärksamhet.

Uppmärksamheten hos den som kör på banan kan störas på många olika sätt. Välj bland dessa:

 • Man ger en mobiltelefon mitt under körningen till den elev som håller på att köra. Man ber att eleven ska skicka sitt eget namn som sms till sig själv.
 • Man ger ett färgkort till den som håller på att köra. Man ber att eleven ska räkna upp färgen på orden i rätt ordning.
 • Den andra eleven går bredvid den som kör. Mitt under resan ber den som går att föraren ska titta i sin mobiltelefon vad klockan är.
 • Man lyssnar på musik i hörlurar samtidigt som man kör. Plötsligt ropar man elevens namn på avstånd. Hörde eleven ropet?
 • Man kan lägga ut något som avviker från det vanliga längs banan, såsom gosedjur, sportredskap osv. Då föraren startar står andra elever framför föremålen, men de avlägsnar sig medan uppgiften pågår. Efter uppgiften ber man föraren räkna upp de föremål som hade lagts till längs banan. Lade eleven märke till alla?

Slutdiskussion

Efter att man genomfört uppgifterna diskuterar man frågor som kommit fram under övningen.

 • Förekom det utmaningar? Vad var svårt?
 • Hur påverkade störningarna körprestationen?
 • Var det svårt att koncentrera sig på två saker samtidigt?
 • Har du erfarenheter av liknande situationer i trafiken?
 • Vad betyder ordet ’ouppmärksamhet’?
Temakretsar: