Beskrivning

Perspektivet Min skolväg uppmuntrar studeranden till att bedöma risker i förhållande till hur han eller hon rör sig i trafiken samt att fundera över sätt att minska dem. Man kan arbeta med detta perspektiv under läroanstaltens projektvecka, temadag, på en grupphandledarlektion eller integrera det som en naturlig del av en vald lektion.

Målet är att studeranden fyller i en bedömningsblankett över egna risker och genomför i och med slutdiskussionen behövliga ändringar för en tryggare vardag.

Gör så här

1. Inledning: uppgift där studeranden funderar själv

  • Varför tar människor risker i trafiken?
  • Vilka saker kan riskerna vara relaterade till?
  • Är de alla medvetna risker?

2. Genomgång av uppgiften: Riskbedömningsblankett

  • Öppna blanketten och diskutera bakgrundsfaktorerna i den: hur kan de påverka i trafiken?
  • Blanketten fylls i och man bedömer hur man själv rör sig i trafiken.
  • Man går igenom svaren i blanketten i par, små grupper eller i en diskussion med hela gruppen.

3. Avslutning: Avslutande uppgift och diskussion

  • Avslutande uppgift: Alla väljer en faktor som förbättrar hur man själv rör sig i trafiken, som man tillägnar sig och berättar för andra varför.
  • Man går igenom resultaten i blanketten och diskuterar tillsammans transportvalen i den avslutande uppgiften.