Lämplighet och mål

 • Andra stadiet: grupphandledarlektioner eller workshop under en temadag.
 • Man förstår riskerna med ouppmärksamhet i trafiken.
 • Man konkretiserar hur försämrad uppmärksamhet påverkar observationsförmågan.

Gör så här

Med hjälp av fyra stolar gör man en bil i klassen. Välj 1–4 elever som sätter sig på stolarna, dvs. sitter i bilen, en är förare. De övriga eleverna observerar situationen. Visa en video på projektorduken så att bilpassagerarna kan se den. En av observatörerna skickar till föraren ett sms som föraren ska svara på. En av eleverna ringer till föraren och föraren måste svara. Passagerarna stör föraren under de olika trafiksituationerna och ber honom eller henne att byta radiokanal, öppna fönstret samt ger föraren något att dricka osv. De andra eleverna observerar hur många gånger föraren vänder bort blicken från vägen.

När videon tar slut går man igenom sträckan ”som körts”. Man ställer frågor till föraren och passageraren. Rätta svaren på frågorna står inom parentes efter frågorna.

 • Hur många fotgängare korsade skyddsvägen framför bilen/bilkön? (På videon kan man se upp till 11 fotgängare, en del av korsar vägen längre fram framför bilkön.)
 • Hur många cyklister korsade skyddsvägen? (En cyklist.)
 • Hurdan farlig situation förekom med cyklisten på videon? Vad berodde detta på? (Cyklisten följer inte väjningsregeln, talar i mobiltelefon, använder inte hjälm.)
 • Hur många skyddsvägar korsade man? (10 skyddsvägar.)
 • Vilken var hastighetsbegränsningen? (30 km/h områdesbegränsning.)
 • Hur många trafikljus finns det längs vägen? (Fyra trafikljus.)
 • Vilka trafikmärken finns det längs vägen? (Väjningsplikt i korsning (triangel med spetsen neråt), förbjuden körriktning, trafikdelare, parkering förbjuden, skyddsväg, högersväng förbjuden, hastighetsbegränsningszon, förbjudet att stanna fordon, busshållplats för lokaltrafik, förkörsrätt upphör, förbjudet att transportera farliga ämnen, parkeringsplats, zon för taxistation.)
 • Vilka trafikmärken tycker du är allra viktigaste att observera?
 • Vad annat minns du från trafiksituationerna i videon?
 • Vilka saker lägger föraren kanske inte märke till om uppmärksamheten försämras (användning av mobiltelefon, kompisarna stör föraren, justering av radion)?

Slutdiskussion

Vilka risker ger ouppmärksamheten upphov till?

Temakretsar: