Lämplighet och mål

Uppgiften lämpar sig för småbarnsfostran. Under året promenerar gruppen till varje barns gård. Samtidigt bekantar barnen sig med daghemmets och eventuellt den kommande skolans näromgivning och övar säkra handlingssätt i trafiken. Utflykterna i närmiljön bidrar till att barnen lär sig att röra sig säkert och självständigt.

Observera detta: Det är bra att presentera verksamhetsmodellen för föräldrarna till exempel på höstens första föräldramöte. Då ska man också be om tillstånd att använda adressuppgifterna. Om föräldrarna inte ger tillstånd att besöka sin gård kan man promenera till en plats nära hemmet som är viktig för barnet.

Gör så här

Planera på förhand i vilken ordning ni ska besöka gårdarna. Det är bra att börja med korta sträckor, men när ni har fått lite erfarenhet kan ni växla mellan längre och kortare promenader. Om flera gårdar ligger nära varandra kan ni besöka dem under en och samma promenad. En promenad per vecka är tillräckligt – på det sättet får ni även tid för andra aktiviteter och kan ändra tidsplanen om det till exempel är dåligt väder.

 • Upprepa tillsammans hur man går över ett övergångsställe:
  • Titta åt båda hållen.
  • Lyssna efter bilar.
  • Titta ännu en gång åt båda hållen.
  • Om det inte kommer bilar, gå raskt över vägen.
 • Lär er trafikmärkena för fotgängare. Som stöd kan ni använda till exempel målarbilder.
 • Kontrollera rutten tillsammans på kartan före promenaden. Hurdan är rutten? Finns det utmanande ställen där man ska vara särskilt noggrann? Hur ska man agera på dessa ställen?
 • Barnen guidar i tur och ordning gruppen till sin gård tillsammans med en vuxen. Det barn som står i tur får presentera sin gård för andra. På gården tar man en bild av barnet, vilken senare skrivs ut och fästs bredvid kartan.

Tips

 • De vuxna syns bättre i trafiken än barn. Även de ska använda reflexväst.
 • Ta med en telefon och en liten första hjälpen-förpackning när ni går ut på promenad.
 • I stället för att ta bilder kan ni även utnyttja andra medel för pedagogisk dokumentation.
 • Gårdspromenad kan lätt inkluderas som en del av årsklockan för trafikfostran.
 • Med förskolebarn kan man som en del av trafik- och mediefostran öva skolvägen med hjälp av Trafikpuppens Skolväg-animation (http://turvapupu.net/sv.html).
Temakretsar: